DZIKIE ŻYCIE

Rospuda - droga w błoto

Marcin Korniluk

Obwodnica Augustowa, która może zniszczyć dolinę Rospudy ma być częścią trasy ekspresowej Via Baltica łączącej Skandynawię z południową i zachodnią Europą przez tereny bagienne i torfowe - najcenniejsze.


Obwodnica ma przebiegać przez zespoły przyrodnicze kształtujące się tutaj przez tysiąclecia. Przeprowadzenie tędy drogi, a przede wszystkim mostu, zburzy równowagę wodną i biologiczną tych ekosystemów, co równoznaczne jest z ich zniszczeniem.

Warianty obwodnicy w liczbach wyglądają następująco:

WARIANT

DŁUGOŚĆ

 

SZEROKOSCIĄ DOLINY ROSPUDY

 

 

w km

 

 

w km

 

I

7,000

 

 

0,300

 

II

7,500

 

 

1,065

 

III

13,300

 

 

0,150

 

IV a

12,600

 

 

0,450

 

IV b

12,200

 

 

0,450

 

IV c

10,900

 

 

0,450

 Warianty I i IV - to propozycja samorządowców.
Wariant II       - jest wstępnie zaakceptowany przez MOŚZNiL.
Wariant III      - według Nadleśnictwa Szczerba z dnia 09 X 1995 r.

Stowarzyszenie „OŚ” z Augustowa sugeruje wariant I i II z uwzględnieniem modyfikacji. Trudno jednak mówić o wariancie naprawdę alternatywnym I z racji tej, iż Augustów otaczają ze wszystkich stron jeziora i dolina Rospudy.

A teraz najgorsze co może czekać Rospudę:
Według badań geotechnicznych firmy „Rolex” z Białegostoku (95 i 96 r.) „grunty organiczne (torfy) są tak słabe, że pobierane do badań próbki rozpływały się pod własnym ciężarem”. W wariancie I torfy zalegają na głębokości 20 m. W wariancie II głębokość występowania gruntów organicznych wynosi 23,4 m. W wariancie IV pokłady torfu i mułu wynoszą 7 m. Brak jest informacji o wariancie III.

Aby dostać się do doliny sugeruje się zasypanie jej brzegów, ewentualnie przekroczenie doliny Rospudy ęstakadą opartą na palach o dużej średnicy. Ponieważ „ciężki sprzęt nie wjedzie, należałoby wzdłuż projektowanej trasy, rozpoczynając od rzeki, przekopać kanał za pomocą koparki zamontowanej na barce, następnie przystąpić do wykonania pali używając pływającej palownicy” - czyli zasypać albo wysuszyć. Czas konsolidacji podłoża wynosi od 1,5 do 2,5 roku.

Federacja Zielonych - Białystok, Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot oddział płn.-wsch. - Białystok, „Ruch Na Rzecz Ziemi”, Stowarzyszenie „OŚ” - Augustów starają się wszelkimi prawnymi środkami zmienić lub zablokować zatwierdzenie projektu planu przebiegu obwodnicy.

Możesz pomóc pisząc listy do następujących instytucji:
Urzad Gminy
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów

Wojewódzki Konserwator Przyrody
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Główny Konserwator Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Jeśli mieszkasz w Polsce płn.-wsch. skontaktuj się z:
Stowarzyszenie „OŚ"
Elizeusz Bartkowiak
ul. Nadrzeczna 74
16-300 Augustów
teL/fax (087) 6434140

PNRWI oddz. płn.-wsch.
ul. Towarowa 4/118
15-007 Białystok
tel. (085) 7410068

Zajrzyj też na stronę internetową www.free.ngo.pl/os.au
PS: Można codziennie dzwonić lub przesłać fax do Podlaskiego Ośrodka Aktywności Ekologicznej teL/fax: (085) 6523294 w. 116, oni przekażą informacje dalej PRNWI.

Marcin Korniluk

Kwiecień 1999 (4/58 1999) Nakład wyczerpany