DZIKIE ŻYCIE

Z LEXem na Puczacza!

Marek Styczyński

Wydawnictwo Prawnicze Lex z Sopotu opublikowało w 1998 roku gruby tom pt. „Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych - ­stan prawny na dzień 1 stycznia 1998r.”


W skorowidzu zamieszczono tekst Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 r. Już data Konwencji intryguje, ale to co znajdujemy w środku, to jest dopiero rarytas! Przypominam, że chodzi o przepisy aktualne na dzień 1 stycznia 1998r.

Tekst Konwencji zawiera dwie listy ptaków. Lista Nr 1 obejmuje wykaz gatunków ptaków pożytecznych. Lista Nr2 to „ptaki szkodliwe”. Do tych ostatnich zaliczono:

„Drapieżce dzienne:Sęp, Orły (wszystkie gatunki), Bielik (wszystkie gatunki), Rybołów, Kanie (wszystkie gatunki), Sokoły - wszystkie gatunki z wyjątkiem kobczyka, pustułki i pustułeczki, Jastrząb gołębiarz, Krogulec, Błotniak
Drapieżce nocne: Puczacz;
Wróblowate: Kruk, Sroka, Sójka;
Brodźce: Czapla siwa i purpurowa, Bąki i ślepowrony
Płetwonogi: Pelikan, Kormorany, Tracze, Nur”
(pominięto nazwy łacińskie dla skrócenia tekstu)

Nie dziwmy się zatem gdy ktoś po lekturze wydawnictwa Lex ruszy z fuzją na szkodzące polskiemu rolnictwu pelikany, puczacze i sępy!

Marek Styczyński

P.S. Na dowód, że puczacz nie jest wyjątkowym błędem cytowanej publikacji mogę jeszcze dorzucić: Sówkę pódźkę, Sowę jastrzębatą, Sowę płcmkówkę i Ramniuszka...

Maj 1999 (5/59 1999) Nakład wyczerpany