DZIKIE ŻYCIE

Postęp nauki

Stanisław Zubek

kiedyś uczeni
zamieniali
tajemnice na wiedzę
dziś naukowcy
zamieniają
wiedzę na pieniądze

Stanisław Zubek
Kraków, 04.04.1998

Marzec 1999 (3/57 1999) Nakład wyczerpany