Miesięcznik Dzikie Życie

3/57 1999 Marzec 1999

Postęp nauki

Stanisław Zubek

kiedyś uczeni
zamieniali
tajemnice na wiedzę
dziś naukowcy
zamieniają
wiedzę na pieniądze

Stanisław Zubek
Kraków, 04.04.1998