DZIKIE ŻYCIE

Co rząd zrobił z pieniędzmi przeznaczonymi na objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym

Co Rząd zrobił z pieniędzmi przeznaczonymi na objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym?

Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Jerzy Buzek

Panie Premierze,
W tegorocznych środkach budżetowych z rezerwy państwa przewidziano 20 mln złotych na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego. Blisko rok temu z ust polityków padły gwarancje, iż do 2000 roku, po latach krajowych i międzynarodowych interwencji w tej sprawie, park narodowy ostatecznie obejmie cały obszar Puszczy Białowieskiej. Powstał nawet specjalny, rządowy „Kontrakt dla Puszczy”, prezentowany na międzynarodowym forum publicznym. Nasza organizacja rozpoczęła w latach 1994 i 1995 międzynarodową kampanię dla ratowania Puszczy. Kampania ta spowodowała, że losem tego ostatniego nizinnego lasu naturalnego Europy zainteresował się cały świat. Dlatego dzisiaj nie będziemy obojętni wobec braku realizacji zobowiązania, którego sukces lub porażka dotyczy zarówno nas, jak i przyszłych pokoleń.

Niestety dotychczas, prócz opracowania kolejnych programów, ekspertyz i strategii, nie zostały poczynione kroki zapewniające realizację zobowiązań polskiego rządu. Nie zostało przygotowane rozporządzenie o powiększeniu parku, nie zapewniono środków na jego funkcjonowanie. Wzbudza to poważny niepokój polskich i zagranicznych organizacji ekologicznych, instytucji, naukowców i osób prywatnych, które losem Puszczy interesują się od dawna i z wielkim zadowoleniem przyjęły deklarację rządu o nadaniu statusu parku narodowego całej Puszczy do 2 000 roku.

W związku z tym żądamy publicznego rozliczenia sposobu wydatkowania 20 mln złotych przeznaczonych przez ministra Balcerowicza na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz poinformowania nas i społeczeństwo polskie a także zainteresowane osoby na świecie, czy obietnice rządu zostaną spełnione w terminie, czy też były jedynie pustym, propagandowym gestem, a przeznaczone na ten cel pieniądze zostały roztrwonione lub wydane na cele, które nie posłużyły objęciem ochroną pod postacią parku narodowego całej Puszczy.

Z wyrazami szacunku
Zarząd stowarzyszenia PNRWI

List tej treści został wysłany do premiera 15 października 1999 r.