DZIKIE ŻYCIE

Żegnaj promyku!

Stanisław Zubek

Żegnaj promyku

za
promyk słońca
co mówił mi
dzień dobry
dzień dobry
promyku
i
dzień był dobry
przyszedł rachunek
należność taka
odsetki karne
gdy
nie w terminie
gdy dalsza zwłoka
to odetniemy
szanowny panie
uprzejmie prosimy
nie zapominać
wygraliśmy przetarg
mamy koncesję
mamy wyłączność
na dystrybucję
energii słońca
zawsze do usług
wydział handlowy
sun for people
limited
corporation.


Stanisław Zubek