DZIKIE ŻYCIE

W Tykocinie drzewa tną

Maria Markiewicz

Na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Tykocinie zabija się drzewa od 1992 roku. Pozostało ich już niewiele. 7 marca br. Kurier Poranny napisał o nowym wandalizmie na tym miejscu: Kilka zniszczonych i kilkanaście uszkodzonych krzyży i pomników to efekt bezmyślnej wycinki drzew przeprowadzonej na cmentarzu parafialnym w Tykocinie. [...] Proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie mówi, że nie jest zorientowany w sprawie - nie miał jeszcze czasu sprawdzić, co stało się na cmentarzu.


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej oświadczenie, w którym czytamy:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej jest do głębi poruszone przejawem wandalizmu na tykocińskim cmentarzu mającym miejsce dnia 2 marca 2000 r. Uważamy, że zniszczenie nagrobków jest rezultatem trwającej od 1992 roku akcji likwidacji starych drzew, pamiętających czasy założenia cmentarza. [...] Podobny do obecnego tragiczny w skutkach przypadek miał miejsce w czerwcu 1996 roku. Podczas )wycinania wiekowych lip uległo wtedy zniszczeniu wiele XIX­ wiecznych pomników, w tym także unikalne, zabytkowe katakumby [...] (Przez lata) Drzewa poddawano) wymyślnym torturom. Aby samo uschło - by stworzyć pretekst do wycinki siekierą - obłupywano korę na zdrowych drzewach, zatruwano je benzyną wlewaną do wywierconych w korzeniach otworów lub podpalano je. [...] To, co było chlubą naszych ojców uległo unicestwieniu w przeciągu kilku lat w ciszy i bez rozgłosu. Wraz z drzewami ucierpiało wiele unikalnych, zabytkowych nagrobków, świadków przeszłości Tykocina, znajdujących się w ewidencji tykocińskiego muzeum - jak dwa nagrobki z czasów carskich wyznaczające granice „starego” cmentarza, usytuowane pod starymi kasztanowcami w głównej alei. Nagrobki usunięto podczas ścinania kasztanowców.  Dziś na miejscu jednego z nich jest nowy grób, krzyż z drugiego poniewiera się pod murem wśród potłuczonych dachówek. [...] Zacieranie śladów przeszłości,
zakłócanie spokoju zmarłym, dewastacja miejsca wiecznego spoczynku, profanacja starych grobów, to rezultat kilkuletniej barbarzyńskiej walki z drzewami na tykocińskim cmentarzu. Wszystkich,  którym leży na sercu zachowanie resztek drzewostanu i zabytkowego charakteru tykocińskiego cmentarza prosimy o pomoc w powstrzymaniu niszczenia tej ostoi.

Maria Markiewicz
Vice Prezes Zarządu TPZT

Przydatne adresy:
Dominik Włostowski, Burmistrz Tykocina
16-080 Tykocin           
Ks. Proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej
16-080 Tykocin

Kwiecień 2000 (4/70 2000) Nakład wyczerpany