DZIKIE ŻYCIE

Donosy

Animal People, maj 2000 , amerykański miesięcznik poświęcony dobru zwierząt informuje, że pomimo złożonej w 1996 roku przez premiera Blaira obietnicy wprowadzenia zakazu polowania na lisy, ten okrutny proceder nadal ma miejsce na Wyspach. Wielkim zwolennikiem i praktykiem zabawy, podczas której cierpią zarówno lisy, jak i psy jest książę Karol, przedstawiający się jako wielki ekolog. Niedawno, przy społecznym oburzeniu, wprowadził on w proceder polowania swego syna księcia Williama.
W tym samym numerze dowiadujemy się, że wobec spadku zainteresowania polowaniami w USA i narastającej kampanii, by myślistwo  przeszło do historii, myśliwi i inni ludzie czerpiący zyski z myślistwa (producenci broni, amunicji, organizacje łowieckie i biura podróży specjalizujące się w organizowaniu polowań) rozpoczęli masową kampanię skierowaną do dzieci i kobiet, zachęcającą do polowań. Kampania skierowana jest głównie do matek, by wpływały na swoje dzieci, że polowanie i związana z tym tradycja to coś dobrego. The Fund for Animals zachęca nauczycieli, by przeciwstawili się temu, zwracając uwagę, że w dobie narastającej przemocy wśród młodzieży, morderstw w szkołach, uczenie iż polowanie jest sportem jest zupełnie nie na miejscu. Zamiast tego należy dzieci uczyć delikatności i współczucia. A może by tak w Polsce zacząć wreszcie głośno mówić, że wykorzystywanie dzieci i młodzieży podczas naganek i zabieranie ich na polowania jest niemoralne, podobnie jak cały ten zakłamany "sport"?

Taiga News, nr 31, wiosna 2000, w najnowszym biuletynie Taiga Rescue Network (organizacji zajmującej się ochroną lasów borealnych) znajduje się omówienie niedawno wydanego raportu "The Last of the Last"  (Ostatnie z ostatnich - starodrzewia Północnej Europy). Po raz pierwszy mamy publikację zawierającą mapy i informacje przyrodnicze, ochroniarskie, dotyczące statusu ochronnego itp. najstarszych zachowanych lasów Norwegii, Szwecji, Finlandii i Północno-Zachodniej Rosji. Autorzy zbierali informacje przez 5 lat, posłużyli się m.in. zdjęciami satelitarnymi. Materiały są alarmujące: większość tych obszarów nie jest należycie chroniona, prowadzi się intensywną gospodarkę leśną, ulegają fragmentacji i zniszczeniu. Z publikacji możemy się dowiedzieć co czynią lub nie czynią rządy, kto wycina lasy i jakie organizację stają w ich obronie. Organizacja Forest Watch Canada opublikowała Raport o Lasach w Kanadzie, a podobny raport dla całej Rosji ma powstać w 2001 roku. "The Last of the Last" można zamawiać: Taiga Rescue Network, Box 116, Ajtte, S-962 23, Jokkmokk, Szwecja. Tel: +46 97117039, e-mail: taiga@ajtte.com Cena: dla organizacji pozarządowych - 15 euro, dla pozostałych 30 euro.

Oprac: AJK