DZIKIE ŻYCIE

Wyjaśnienia Adriana Nikla

Adrian Nikiel

W majowym "Dzikim Życiu" ukazał się artykuł Remika Okraski "XIX-wieczne idee XX-wieczne manipulacje", któremu towarzyszył krótki komentarz polemiczny Sławomira Czapnika. Opisany w nim Adrian Nikiel, prezes Organizacji Monarchistów Polskich i wydawca pisma "Rojalista Pro-Patria" przysłał w związku z tym wyjaśnienia, których fragmenty publikujemy poniżej. Tym samym zamykamy dyskusję o związkach ekologii z faszyzmem, gdyż odbiega ona od tematyki, której poświęcone jest DŻ.

 
[...] Jeżeli Czapnik czytał "Narodowy konserwatyzm", musi wiedzieć, że [...] na stronach 30-31 zaprezentowałem się jako zdecydowany przeciwnik narodowego socjalizmu. Wszelkie formy lewicowości odrzuciłem (jako przejawy politycznego satanizmu) również na stronie 24 tej książki. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę Czytelników "Dzikiego Życia", że w numerze 28 pisma "Rojalista - Pro Patria" umieściłem moje tłumaczenia pt. "Legitymizm brytyjski - dziedzictwo jakobitów", gdzie zawarłem podstawowe informacji o prawowitych Królach Anglii, Szkocji i Irlandii, obecnie wywodzących się z bawarskiego Domu Wittelsbachów. Wśród tych informacji są też wzmianki o przymusowej emigracji tych władców Bawarii i Wielkiej Brytanii, która wyniknęła z ich opozycji wobec narodowego socjalizmu. Część rodziny królewskiej była więziona w obozach koncentracyjnych. W numerze 29 opublikowałem podobny artykuł o Ottonie von Habsburg [...]. W tym tekście (i na wykorzystanych przeze mnie stronach internetowych) są konkrety na temat Jego zdecydowanej postawy antynazistowskiej i wynikających z niej działaniach politycznych.

Jestem legitymistą: Legitymiści bowiem w ostateczności nie są zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na prawie boskim; monarchii katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej, antyliberalnej i antydemokratycznej. Bez związku z transcendencją, bez zgodności z prawem Bożym monarchia prawdziwa - czyli ustrój prawdziwy - po prostu nie istnieje, jest ontologicznym zero (cytuję za p. Jackiem Bartyzelem). Jestem katolikiem: Oświadczam wobec całego Kościoła wojującego i triumfującego, że chcę żyć i umrzeć w przenajświętszej i jedynej prawdziwej religii katolickiej, apostolskiej i rzymskiej (cytuję za Mikołajem Pavillonem, biskupem Alet).
Stąd pytanie: jak Czapnikowi udało się połączyć moje rzeczywiste poglądy z oszczerczym obrazem "neoliberalnego nazi-skina Adriana Nikla"? [...]

[...] nie uwielbiam satanistycznego metalu, tylko - folklor skandynawski. Nie mogę uważać Diany za świętą z kilku prostych powodów: była protestantką, rozwódką i cudzołożnicą. Przyznaję się jednak do winy: z mojej inicjatywy została zamówiona msza za Jej duszę, a poza tym w książce "Głos skrajny" ośmieliłem się analizować fenomen Jej popularności. Wizytówki z krzyżem celtyckim skończyły mi się jakieś półtorej roku temu (przypomniałem sobie, że powinienem zamówić kolejny nakład).[...]

Prezes OMP
Wydawca i redaktor naczelny pisma "Rojalista - Pro Patria"
Adrian Nikiel
(zachowana pisownia oryginalna)