DZIKIE ŻYCIE

Nowe rezerwaty

Radosław Szymczuk

Minister Środowiska w wakacje zrobił coś pozytywnego dla przyrody. W dniu 16.07.2001r. powołał do istnienia cztery rezerwaty przyrody w dolinie Wisły.

"Ławice Podgórzyckie", który obejmuje ujście Pilicy do Wisły, wody płynące Wisły oraz wyspy i piaszczyste łachy, o powierzchni 1292,62 ha.

"Kępa Czerska", który obejmuje wody płynące Wisły wraz z wyspami i łachami w okolicach Góry Kalwaria, o powierzchni 919,36 ha.

"Wyspy Smoszewskie", który obejmuje wody płynące Wisły wraz z wyspami i łachami między Zakroczymiem i Czerwińskiem, o powierzchni 967,50 ha.

"Kępy Śladowskie", który obejmuje wody płynące Wisły wraz z wyspami i łachami między Czerwińskiem i Wyszogrodem o powierzchni 1669,84 ha.

Rezerwaty te utworzono w celu ochrony ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących w dolinie Wisły, m.in. rybitwy białoczelnej, mewy pospolitej, rybitwy rzecznej, sieweczki obrożnej, nurogęsi, derkacza.

Jest to dobry krok w stronę objęcia ochroną najcenniejszego przyrodniczo odcinka Wisły od Sandomierza do Płocka. Dwa pierwsze rezerwaty są położone na terenie - będącego w sferze pomysłów - Parku Narodowego Wisły Środkowej, a dwa pozostałe na terenie projektowanego Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego, który czeka tylko na zatwierdzenie przez wojewodę.

Radosław Szymczuk

Listopad 2001 (11/89 2001) Nakład wyczerpany