DZIKIE ŻYCIE

Symboliczny protest wiejski Obronić polską wieś

Warszawa, Plac Zamkowy, 19.09.01

Zorganizowany przez ICPPC (Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi) symboliczny protest rolników "OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ" przebiegał spokojnie, w atmosferze ogólnego zrozumienia. Protest poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Dyrektorów ICPPC - Jadwigi Łopaty oraz Sir Juliana Rose, Przewodniczącego OKP NSZZ "Solidarność" RI - Mariana Zagórnego, a także Dyrektorki KZR,KiOR - Ireny Frąszczak i przedstawicielki LOP. Wszyscy przygotowali wypowiedzi dotyczące postulatów zawartych w "Karcie 21 - Manifeście dla polskiej wsi XXI wieku". Konferencja odbyła się w sali narad Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Protest rozpoczął się o godz. 12:00 symbolicznym odśpiewaniem "Roty". Na ziemi rozłożono materiał z napisem "Karta 21", na którym organizatorzy ułożyli tegoroczne owoce pracy rolników.

Protest wsparli nasi rolnicy, konsumenci, artyści, ekolodzy, związkowcy, naukowcy, studenci, turyści, prasa; nawet policja nam sprzyjała. Do protestu dołączył się również ksiądz Bijak z parafii w Wilanowie, który złożył podpis pod Kartą 21 i wyraził szacunek i wyrazy uznania dla Jadwigi Łopaty.

Podczas protestu Dyrektorzy ICPPC czytali tekst "Karty 21" i wymienili nazwy organizacji, które ten dokument poparły. Wypowiedziom towarzyszyły przygrywki na bębnach zespołu Słomy spod Lublina. Uczestnicy protestu trzymali plakaty z następującymi hasłami: "Wolni Polscy rolnicy - nie unijni niewolnicy", "Polska wolna od GMO [żywności modyfikowanej genetycznie - przyp. redakcji]", "Prawdziwi rolnicy, prawdziwa żywność", "Małe gospodarstwa to bioróżnorodność", "TAK dla lokalnego przetwórstwa", "NIE do UE bez reform". Plac Zamkowy ozdabiało kolorowo pomalowane płótno, na którym dzieci przedstawiły wieś swoich marzeń. Elżbieta Rynka pytała zebranych ludzi, dlaczego przybyli i dlaczego popierają "Kartę 21". Wszystkiemu przyglądali się dziennikarze. Zjawiła się również telewizja.

Protest skończył się ok. godziny 14:00 i wszyscy rozjechali się do domów, z głowami pełnymi myśli dotyczących dalszego rozwoju rolnictwa w Polsce i losów polskiej wsi.

My - jako organizatorzy - mamy nadzieję, że to publiczne wystąpienie przyniesie korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom, gdyż ukazały się liczne artykuły na temat protestu i sytuacji polskiej wsi w prasie. Również zagraniczne media informowały o proteście, m.in.: Farming Today, Farming Online, Euobserver/online news, Reuters.

ICPPC
34-146 Stryszów 156
Tel: (33) 8797 816
Tel/fax: (33) 8797 114
e-mail: eceat@sfo.pl
e-mail: jadwiga@eceat-pl.most.org.pl
eceat.sfo.pl

Listopad 2001 (11/89 2001) Nakład wyczerpany