Miesięcznik Dzikie Życie

2/80 2001 Luty 2001

Pechowa Puszcza

0mn.

Puszcza Białowieska miała być już cała objęta par­kiem narodowym.
Nadal nie jest. Minister Tokarczuk na spotkaniu z ministrami OECD w październiku 2000 poinformował ich, że Białowieski Park Naro­dowy zostanie powiększony 1 stycznia 2001. Nie zo­stał. Jak informuje Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej dziś poza parkiem narodowym około 20 % puszczy to nadal pozostałości lasów pierwot­nych. Nadal park narodowy po polskiej stronie Pusz­czy chroni zaledwie 1/6 jej powierzchni.
Rząd wycofuje się ze składanych obietnic, nie pla­nując w budżecie środków na powiększenie parku na­rodowego.
Zbliżające się wybory parlamentarne spowodują kolejne przetargi kartą Puszczy Białowieskiej. Lo­kalna populistyczna polityka będzie charakteryzowa­ła się szlachetnymi hasłami o służeniu człowiekowi (czytaj dalszej eksploatacji Puszczy).

Omn.