DZIKIE ŻYCIE

"Sprzątanie świata" zagrożeniem!

„Sprzątanie świata” zagrożeniem!

„Sprzątanie świata” - akcja odbywająca się w szko­łach od wielu lat. Niestety, placówki te rzadko orga­nizują wielkie wyprawy do lasów i parków w celu ich sprzątania.


W zamian za dzień wolny od nauki, dyrekcje szkół skłaniają uczniów do uprzątnięcia wybiegów oraz bo­isk. Tak naprawdę ma miejsce tylko prowizoryczne zbieranie odpadów, a przede wszystkim bezmyślne wy­rywanie traw, chwastów i innych pięknych roślin, które w dużej mierze przyczyniają się do poprawy naszego samopoczucia w czasie wiosennych przerw między­lekcyjnych. Środki używane w tym celu nieodwracal­nie niszczą środowisko. Sól, wysypywana przez młodzież pomiędzy betonowe chodniki i krawężniki, zatruwa korzenie drzew, wodę pitną oraz zagraża ży­ciu wielu gatunków.
Więc pytamy: po co to wszystko? Przecież świado­me degradowanie otoczenia to naprawdę niemoral­ne zachowanie wobec „Matki Natury”!
Dlatego apelujemy do uczniów wszystkich polskich szkół i ich dyrekcji: to właśnie WY jesteście w stanie zmienić ten okropny proceder, który od kilkunastu lat był niezauważalny na tle materialnych kłopotów edu­kacji w Polsce. Od WAS zależy, czy przyroda w dal­szym ciągu będzie „zabijana”, tak jak dotychczas.

NIE STÓJCIE BEZCZYNNIE, RATUJCIE ZIEMIĘ!

Uczniowie Gimnazjum nr 5 w Bielsku-Białej

Luty 2001 (2/80 2001) Nakład wyczerpany