DZIKIE ŻYCIE

Lobby atomowe szykuje w Polsce kongres

W lutym 2002 roku w Krakowie ma się odbyć pierwszy międzynaro­dowy kongres poświęcony elektrow­niom atomowym „w powiązaniu ze środowiskiem naturalnym”.


Organizatorzy kongresu oceniają, że niedługo prawie podwoi się ilość elektrowni atomowych. że będą bez­pieczne i że już obecnie nie zagra­żają środowisku naturalnemu. Problem leży w ludziach, którzy lę­kają się elektrowni atomowych i w ekologach, którzy wykazują posta­wę sprzeciwu. Kongres ma obalić mity i stworzyć przychylny dla ato­mu „klimat równowagi i korelacji pomiędzy problemami elektrowni ją­drowych w świecie z wymogami ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka”.

Komitet organizacyjny tego wąt­pliwego przedsięwzięcia mieści się w Akademii Rolniczej (Katedra Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska), Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Red.

Marzec 2001 (3/81 2001) Nakład wyczerpany