DZIKIE ŻYCIE

Teraz Puszcza!

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nowa ekipa, stare pomysły

W Białowieży jest coraz gorzej. Wiele razy pisaliśmy już o tym, a z terenu napływają coraz bardziej niepokojące wieści. Nadal tnie się stare drzewostany pod pretekstem walki z kornikiem, a leśnicy zgłaszają żądania o zniesieniu moratorium na wycinkę starych drzew. Jakby tego było mało pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały dotyczące polityki nowego rządu wobec Puszczy Białowieskiej.

Minister spraw zagranicznych i były premier Włodzimierz Cimoszewicz w wypowiedzi dla prasy lokalnej wyraźnie stwierdził, że nie ma mowy o powiększeniu parku narodowego na cały obszar puszczy przez obecny rząd. Dodał, że jego stanowisko w tej sprawie jest identyczne jak opinia nowego ministra środowiska Stanisława Żelichowskiego. Jak stwierdził, obaj są zadowoleni z prowadzonej w puszczy działalności Lasów Państwowych, zamierzają nawet zwiększyć kompetencje leśników. Jakby tego było mało, także nowy Główny Konserwator Przyrody, profesor Ewa Symonides, stwierdził w pierwszej publicznej wypowiedzi, iż ochrona Puszczy Białowieskiej jest wystarczająca w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Wszystkie te sygnały wskazują jednoznacznie, że w puszczy nie tylko źle się dzieje, ale i nie ma widoków na poprawę sytuacji. Mimo rządowych obietnic i przeznaczenia środków finansowych – cała obszar puszczy nadal nie jest parkiem narodowym i nic nie wskazuje, by miało tak się stać w najbliższej przyszłości. Zamiast tego mamy do czynienia ze stałymi zakusami na dziedzictwo przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, eksploatacją gospodarczą puszczańskich drzewostanów i degradacją tego najcenniejszego miejsca w Polsce i jednego z najcenniejszych w Europie. Czas już najwyższy powiedzieć dosyć takiej polityce.

Czas na akcję

W takiej sytuacji nasza reakcja może być tylko jedna - zamierzamy decydentom politycznym przypomnieć czym jest Puszcza Białowieska, jaka jest jej wartość przyrodnicza i co puszczy zagraża. Chcemy zapytać ich o niespełnione obietnice poszerzenia parku narodowego, o to, co zamierzają zrobić, by obszar ten wreszcie był należycie chroniony. W tym celu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot we współpracy z innymi środowiskami ekologicznymi zamierza wznowić dużą, międzynarodową kampanię mającą na celu skłonienie rządu do objęcia całego obszaru Puszczy Białowieskiej ochroną w postaci parku narodowego.

Pomóż ochronić puszczę

Kampanię taką zamierzamy rozpocząć na początku przyszłego roku - dokładne szczegóły można będzie od nas uzyskać telefonicznie lub via e-mail na początku stycznia. Prosimy wszystkich zainteresowanych o wsparcie naszych działań – zorganizowanie dużej kampanii wymaga sporej ilości osób, ogromnego wysiłku, pewnych nakładów finansowych. Potrzebna jest każda pomoc: jeśli możesz, rozpropaguj wiadomości o kampanii w swoim środowisku, wpłać dowolną sumę na pokrycie kosztów organizacyjnych całego przedsięwzięcia (do niniejszego numeru dołączony jest specjalny blankiet – nazwiska wszystkich darczyńców zamieścimy w DŻ) – nikt tego nie zrobi za Ciebie. Przyłącz się do nas – razem spróbujmy ochronić Puszczę Białowieską!