Miesięcznik Dzikie Życie

9/87 2001 Wrzesień 2001

Oświadczenie

Koalicja na rzecz obrony Góry Świętej Anny

Budowa autostrady A4 przez Park Krajobrazowy Góra Św. Anny to prawdopodobnie najbardziej jaskrawy w historii III RP przykład kulturowego barbarzyństwa, rabunku publicznych funduszy na rzecz prywatnych inwestorów i lekceważenia zapisanych norm prawnych, w tym Konstytucji.


Barbarzyństwo dlatego, że oznacza to zniszczenie jednego z ostatnich pięknych i dzikich rejonów Opolszczyzny. Pokrycie lasu asfaltem, zamienienie ciszy na nieustanny hałas i czystego powietrza na spaliny.

Rabunek publicznej kasy, bo budowa ta jest w całości finansowana ze środków publicznych, a więc także z kieszeni tych, którzy nie chcą bądź nie mogą posiadać samochodu. Okazuje się więc, że gdy chodzi o zaspokojenie żądań lobby samochodowego przestają obowiązywać dogmaty wolnego rynku, a rząd III RP hojnie finansuje niemieckie firmy budowlane, w tym samym czasie obcinając wydatki na polską kolej, edukację oraz inne ważne dla społeczeństwa dziedziny.

Lekceważenie prawa, gdyż budowa jest prowadzona wbrew obowiązującym ustawom i oznacza, że konstytucyjne zapisy obligujące do dbania o środowisko nie mają w praktyce żadnego znaczenia.

Osiągnięto to wszystko przy użyciu przemocy policji, terroru prywatnych armii „ochroniarzy”, szczucia elementów przestępczych przeciw tym młodym mieszkańcom regionu, którzy okazali się świadomi rzeczywistych skutków inwestycji. Przemoc, populistyczne hasła o mobilności, huczne przecinanie wstęg kolejnych pomników barbarzyństwa to smutny dowód na degrengoladę moralną, intelektualną i duchową obecnych elit. Podporządkowane totalitarnym korporacjom i ideologii tak zwanego wzrostu gospodarczego kolejne rządy III RP najwyraźniej nie kojarzą własnej polityki transportowej z efektem cieplarnianym i coraz liczniejszymi klęskami żywiołowymi. „Po nas choćby potop” to hasło, które powinno być wyryte przy wjeździe na autostradę A4. Ten potop jednak dotknie nas wszystkich dlatego walka, którą prowadziliśmy w roku 1998 na Górze będzie kontynuowana, bo jest to walka w obronie życia na ziemi, przeciw dominującej dzisiaj cywilizacji szpetoty, chciwości i zwykłej głupoty.

Koalicja na rzecz obrony Góry Świętej Anny z okazji otwarcia autostrady A4 w lipcu 2001 roku