Miesięcznik Dzikie Życie

11/101 2002 Listopad 2002

Bieszczadzki Park Narodowy nagrodzony!

MJ

Jak podała „Gazeta Bieszczadzka”, Bieszczadzki Park Narodowy jako pierwszy w Europie otrzymał znak PAN Parks. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 17 września br. w Szwecji, a wręczał je król Karol Gustaw. Kolejnymi nagrodzonymi był Fulafjället National Park ze Szwecji oraz Oulanka National Park z Finlandii. Wszystkie trzy zostały wybrane po pięciu latach badań i przeprowadzeniu kompleksowej oceny terenów chronionych w Europie. Uroczystość wręczania pierwszych znaków PAN odbyła się w centrum edukacyjnym Fulafjället National Park, które powstało dzięki wsparciu Unii Europejskiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parków, które certyfikat otrzymały oraz te, które o to miano się ubiegają. Są wśród nich parki narodowe ze Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii, Włoch, Grecji i Bułgarii.

Kryteria prawidłowego zarządzania, wg których jest przyznawany znak PAN (Protected Areas Network - Sieć Obszarów Chronionych) spełnia jedynie 134 z prawie 3000 obszarów chronionych w Europie, jakie WWF poddał weryfikacji. Te prawidłowo chronione znajdują się głównie w Skandynawii, Rosji, Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość terenów chronionych w krajach zachodnich jest w złej kondycji. Wyniki są alarmujące, dochodzi tam do nadmiernej wycinki drzew, nadmiernej zabudowy i niekontrolowanego łowiectwa. WWF chce, aby we wszystkich krajach europejskich tworzone były plany ochronne wg takich samych standardów.

„Niewłaściwe gospodarowanie na terenach chronionych zagraża zachowaniu bioróżnorodności – powiedział Zoltan Kun, inicjator PAN Parks. – Ponadto niepokojący jest niekorzystny wpływ rozwijającej się dynamicznie turystyki na środowisko przyrodnicze. Znak PAN Parks gwarantuje, że turyści przebywający na terenie danego parku narodowego nie wpływają negatywnie na ochronę przyrody”.

Zadaniem znaku PAN Parks jest wspomaganie obszarów chronionych. Z jego pomocą będzie się odbywać promocja turystyczna miejsc najcenniejszych przyrodniczo wśród Europejczyków, ma on również pomóc w zdobywaniu funduszy.

O podobne miano w Polsce starają się Biebrzański i Białowieski PN, ale zanim to nastąpi, muszą jeszcze poprawić swoje standardy ochrony przyrody i rozwoju ekoturystyki.

Jak powiedział dyrektor nagrodzonego parku, Wojomir Wojciechowski: „Certyfikat PAN Parks to dowód na to, że BPN jest wyjątkowy nie tylko w skali Polski, ale i Europy”.

MJ