DZIKIE ŻYCIE

Naukowcy w obronie Tatr!

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Poniżej prezentujemy apel, jaki z inicjatywy Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wystosowali do Ministra Środowiska polscy naukowcy – z wielu ośrodków akademickich, wśród nich wybitni przyrodnicy – z postulatem niedopuszczenia do zwiększenia przepustowości kolejki na Kasprowy Wierch. W chwili obecnej apel podpisało 104 osoby z tytułem naukowym profesora, zbieranie podpisów pod apelem trwa nadal.

Szanowny Panie Ministrze,

Jako przedstawiciele świata polskiej nauki pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na tym bardzo cennym przyrodniczo obszarze, uznanym za Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, którego kompleksową ochronę postulowano już w XIX wieku i który jest symbolem ochrony przyrody w Polsce, mają obecnie miejsce niepokojące zjawiska, prowadzące do dewastacji środowiska przyrodniczego. 


Tatry. Fot. Janusz Rubisz
Tatry. Fot. Janusz Rubisz

Mamy na myśli przede wszystkim proces wdrażania pomysłu zwiększenia przepustowości kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Pod pretekstem niezbędnej modernizacji, spółka zarządzająca kolejką zamierza zwiększyć dwukrotnie przepustowość tej inwestycji, ze 180 do 360 osób/godz. Oznacza to, że w samo serce Tatrzańskiego Parku Narodowego, na najcenniejsze obszary przyrodnicze będzie wwożonych w skali roku ok. 1,5 miliona osób, co jeszcze bardziej zwiększy i tak już ogromną antropopresję na te tereny. Obecnie funkcjonująca kolejka, nota bene wybudowana wbrew stanowisku przyrodników i środowisk ochroniarskich, prowadzi do bardzo brutalnej ingerencji w ekosystem TPN-u. Jej rozbudowa i zwiększenie przepustowości będzie oznaczać tylko i wyłącznie jeszcze większe straty w przyrodzie. To wszystko zaś odbywa się na terenie objętym najwyższą w polskim prawie formą ochrony. Tymczasem na takim właśnie obszarze ochrona przyrody powinna mieć absolutne pierwszeństwo.

Zaniepokojeni już zaistniałymi faktami – wśród których są zgoda Rady TPN na zwiększenie przepustowości kolejki, brak sprzeciwu dyrektora TPN Pawła Skawińskiego wobec tego procederu, brak zdecydowanych kroków Pańskiego resortu, by powstrzymać te negatywne tendencje, posługiwanie się w przygotowaniach procesu modernizacji kolejki przestarzałymi danymi (sprzed 7 lat!) dotyczącymi oddziaływania tej inwestycji na przyrodę – zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie natychmiastowych i skutecznych kroków w celu zapobieżenia zwiększeniu przepustowości kolejki linowej na Kasprowy Wierch i jakiejkolwiek rozbudowie infrastruktury turystycznej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, będącego jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce.

Apelujemy do Pana o:

 1. niedopuszczenie do zwiększenia przepustowości kolejki;
 2. zobligowanie użytkownika kolejki – firmy Polskie Koleje Linowe S.A. do pokrycia kosztów wszelkich prac związanych z rekultywacją środowiska zniszczonego na skutek funkcjonowania kolejki;
 3. zainicjowanie opracowania przez specjalistów-przyrodników kompleksowego raportu omawiającego rzeczywiste skutki funkcjonowania kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz podanie tych ustaleń do publicznej wiadomości

Z poważaniem

 • Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Prof. dr hab. Roman Andrzejewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. dr hab. Janusz Bogdanowski, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Jan Szczepański, Instytut Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Mieczysław Górny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr hab. Janusz B. Faliński, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Simona Kossak, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Prof. dr hab. Romuald Olaczek, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Jan Turowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. dr hab. Zbigniew T. Wierzbicki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski (były minister ochrony środowiska)
 • Prof. dr Henryk Skolimowski, Towarzystwo Przyjaciół Filozofii Ekologicznej
 • Prof. dr hab. Paweł Migula, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Stanisław Cabała, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Stanisław Wika, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Aleksander Herczek, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Danuta Danek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Zenobia Knakiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Barbara Krwawicz, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Florian Nieuważny, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Mirowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Michał Pohoski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Augustyn Ponikiewski, Zakład Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Zygmunt J. Przychodzeń, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr hab. Edward Rużyłło, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Prof. dr hab. Lech Ryszkowski, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Siciński, Collegium Civitas
 • Prof. dr hab. Andrzej Święcicki, Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. Stefan Wesołowski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Aleksander Winiecki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Waldemar Żukowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Stefan Żynda, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr Józef Prończuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr Halina Skibniewska Politechnika Warszawska
 • Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Czyżewska, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. nadzw. dr hab. Leszek Kucharski, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Marciniak, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Stefan Niesiołowski, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Janusz Hereźniak, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Bogdan Olszowski, Politechnika Krakowska
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław Cichoń, Politechnika Krakowska
 • Prof. nadzw. dr hab. Izabella Sikorska-Nowak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr hab. Kira Kobak, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. nadzw. dr. hab. Marek Jóźwiak, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. Michał Gruszczyński, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Jamroży, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Wiktor Preżdo, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. Jan Małyszko, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Elżbieta Pancer-Koteja, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Maciej Kujawski, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Adam Dolnicki, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Paweł Brzuski, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Edward Feliksik, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Skrzypczyńska, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kaźmierczak, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Lubomira Domka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Ireneusz Lipiarski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wojciech Górecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Marian Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wacław Wojciechowski, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Ryszard Wiktor Schramm, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Józef Niweliński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Władysław Lasoń, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Barbara J. Oleksyn, Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie
 • Prof. dr hab. Irena Szumiel, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Prof. dr hab. Zofia Zachwiejowa, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. nadzw. dr hab. Ludwik Lipnicki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof.dr hab. Sewryna Wysłouch, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Maria Olech, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski, Centralne Laboratorium Radiologiczne  w Warszawie
 • Prof. dr hab. Wojciech Kilarski, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Stanisław J. Czuczwar, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Andrzej Budzanowski, Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
 • Prof. dr hab. Adam Płaźnik, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Jacek Woźniakowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. Remigiusz Węgrzynowicz