DZIKIE ŻYCIE

Olsztyn (chwilowo) uratowany!

Remigiusz Okraska

W poprzednim numerze DŻ pisaliśmy, że we wrześniu mają się odbyć, po kilku latach przerwy, pokazy laserów i ogni sztucznych w Olsztynie pod Częstochową, na terenach bardzo cennych przyrodniczo. Mamy jednak dobrą wiadomość – pokazów w tym roku nie będzie!

Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody wydając zgodę na lokalizację pokazów w Olsztynie, postawiła firmie Goldregen, organizatorowi imprezy, kilka warunków mających minimalizować szkodliwy wpływ przedsięwzięcia na przyrodę. Wśród warunków znalazły się m.in. następujące wymogi: organizator odgrodzi przy pomocy specjalnych płotków obiekty i obszary wskazane przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zabezpieczenia te zostaną utrzymane przez co najmniej trzy godziny po zakończeniu imprezy, organizator zapewni zabezpieczenie przeciwpożarowe muraw kserotermicznych i łąk oraz obszarów cennych przyrodniczo przed nielegalnym parkowaniem samochodów, czas pokazów ogni sztucznych ograniczony zostanie do 30 minut, impreza zostanie zorganizowana po 15 września.

Okazało się, że warunki te przekraczają możliwości firmy Goldregen (prawdopodobnie minimalizują także spodziewane zyski), w związku z czym odstąpiła ona od organizacji pokazów w tym roku. Ponoć będzie jednak starała się zorganizować je w roku przyszłym, jednak z racji na czasowe pozwolenie WKOP będzie musiała się ponownie starać o zgodę na ich lokalizację w Olsztynie.

Póki co jurajska przyroda zyskała kolejny rok spokoju. I oby tak dalej.

(rem)

Wrzesień 2002 (9/99 2002) Nakład wyczerpany