DZIKIE ŻYCIE

Europejczycy chcą więcej lasów pod ochroną

WWF – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody opublikował 24 kwietnia br. wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego w 12 krajach europejskich. Ponad 93% ankietowanych Europejczyków uważa, że ochrona lasów jest bardzo ważna, a 80% jest zdania, że w swoim kraju powinni mieć więcej terenów leśnych objętych ochroną, w tym parków narodowych.

Badania przeprowadzone zostały przez instytut badawczy MARKET na przełomie lutego i marca br. w Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, Norwegii, Austrii oraz Polsce, Czechach, Słowacji, na Litwie, w Rumunii i Turcji. Pokazują one, jak silne jest poparcie społeczne dla ochrony naturalnego dziedzictwa Europy. WWF jest przekonany, że te wyniki będą jasnym sygnałem dla uczestników Czwartej Konferencji Ministerialnej w sprawie Ochrony Lasów w Europie (MCPEE), która odbyła się 28 kwietnia w Wiedniu. WWF podkreśla, że jedynym mechanizmem, który pozwala w chwili obecnej skutecznie zabezpieczyć zróżnicowane bogactwo europejskich lasów, jest prawna ochrona istniejących zasobów. Fundusz wzywa Europejskich Ministrów, aby podjęte przez nich postanowienia były odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Europy.


Fot. Janusz Rubisz
Fot. Janusz Rubisz

„Wiemy od dawna, że objęte ochroną lasy są niezbędne, jeśli mamy zachować bioróżnorodność naszego kontynentu. Teraz okazuje się również, że ochrony lasów domagają się europejskie społeczeństwa – mówi Duncan Pollard, Dyrektor Europejskiego Programu Leśnego WWF. – Tematowi ochrony lasów poświęcano na ostatnich konferencjach coraz mniej miejsca. Mamy nadzieję, że teraz ten trend się zmieni i problem zyska w działaniach politycznych rangę priorytetową”.

W opinii WWF, obejmowanie ochroną to jedyna szansa na zachowanie najcenniejszych terenów leśnych, w tym ostatnich naturalnych lasów Europy. Przetrwanie setek gatunków jest uzależnione od utrzymania tych obszarów w nienaruszonym stanie. Lasy spełniają ponadto niezwykle ważną rolę jako „zielone płuca” dla terenów zurbanizowanych, zaspokajając jednocześnie potrzeby ludzi w zakresie wypoczynku i rekreacji. Wyniki badań wskazują, że właśnie cele rekreacyjne skłaniają ogromną większość ankietowanych do odwiedzania lasów objętych ochroną.

„Badani są zdecydowanie przeciwni wycince drzew i polowaniom oraz rozbudowie sieci dróg czy inwestycjom, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla obszarów chronionych – zwraca uwagę Robert Knysak, Kierownik Programu „Lasy” WWF Polska – Niestety takie właśnie działania są dzisiaj na porządku dziennym w wielu chronionych lasach w Europie”.

Więcej informacji:
Robert Knysak, Kierownik Programu „Lasy” WWF Polska, tel. 606 295 399
Stefan Jakimiuk, Kierownik Projektu „Białowieski Park Narodowy” WWF Polska, tel. 85 682 55 15 lub 606 856 777.

Czerwiec 2003 (6/108 2003) Nakład wyczerpany