DZIKIE ŻYCIE

Już w sprzedaży nowa książka Pracowni Chris Maser „Nowa wizja lasu”

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pierwsze polskie wydanie jednej z najważniejszych pozycji spod znaku ekologicznej analizy gospodarki leśnej i „ochroniarskiego” spojrzenia na lasy. Autor przez ponad 30 lat pracował jako przyrodoznawca-badacz ekologii lasów, pastwisk, rejonów subarktycznych, pustyń i terenów nadmorskich. Po ukończeniu studiów pracował w Bureau of Land Management Departamentu Spraw Wewnętrznych USA, z czego przez ostatnie 7 lat badał pierwotne puszcze zachodniej części stanu Oregon. Do chwili rezygnacji (w 1987 r.) z pracy dla rządu Maser opublikował, jako autor i współautor, przeszło 180 publikacji naukowych. Obecnie jest prywatnym konsultantem z dziedziny zrównoważonego leśnictwa. Jego główne zainteresowania to ekologia rekonstrukcji środowiska i poprawa warunków ludzkiego życia. 

Książka przeciwstawia holistyczne i ekologiczne spojrzenie na las i gospodarkę leśną eksploatacyjnym wizjom przemysłu drzewnego i dewastacji terenów leśnych. Zawiera omówienie przykładów z różnych części świata oraz ogólną charakterystykę procesów leśnych z punktu widzenia ochrony trwałości i żywotności lasów. Napisana jest w ciekawy sposób, z licznymi odwołaniami do literatury niespecjalistycznej, przystępnym językiem. Wykład urozmaicają i wzbogacają liczne fotografie i rysunki.

Fragment wstępu polskiego wydawcy:

Dla Masera las to nie kilka czy nawet kilkadziesiąt gatunków – to organiczna, doskonała i fascynująca całość, nieredukowalna do jednej funkcji. Las jest niesamowicie złożonym tworem, tu każdy składnik, każda istota mają do odegrania ważne role i posiadają immanentną wartość, nawet jeśli my, ludzie, w swej ignorancji i arogancji dostrzegamy jedynie to, co możemy zaprząc do własnych potrzeb i bezpardonowo wyeksploatować.

Fragment książki:

Najpierw musimy mieć cechujący się trwałym rozwojem las, jeśli chcemy myśleć o trwałym uzysku jego wytworów, i to w dowolnej postaci – czystego powietrza, dobrej jakości wody, żyznych gleb, surowca drzewnego czy puszczyka plamistego. Rozglądając się po świecie, nie widzę takich lasów, gdyż człowiek masowo je wycina, gdzie to tylko możliwe zastępując lasy szybko rosnącymi plantacjami drzew. Choć likwidacja lasów na świecie i zastępowanie ich szybko rosnącymi plantacjami drzewnymi w celu maksymalizacji doraźnych zysków wydaje się na krótką metę racjonalnie uzasadniona, to na dłuższą metę nie musi to wcale być tak rozsądne.

Książka liczy 290 stron, zawiera ok. 100 fotografii i rysunków.

Maj 2003 (5/107 2003) Nakład wyczerpany