DZIKIE ŻYCIE

Olsztyn znów ocalony

Remigiusz Okraska

O mały włos nie doszło do kolejnej dewastacji terenów wokół podczęstochowskiego Olsztyna, znajdujących się w granicach projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego i w już istniejącym parku krajobrazowym. O tym miejscu pisaliśmy wielokrotnie, przy okazji prób zlokalizowania tam pokazów laserów i sztucznych ogni. Ta masowa impreza odbywała się w Olsztynie w drugiej połowie lat 90., później została przeniesiona do innej miejscowości, lecz od trzech lat trwają starania o jej ponowną organizację w pierwotnym miejscu.

Tym razem jednak olsztyńskiej przyrodzie nie zagrażał pokaz laserów, lecz pomysł zorganizowania tu dużego koncertu muzycznego. Organizatorem miał być Jerzy Owsiak, imprezę zamierzano poświęcić promowaniu integracji europejskiej. Zagrać miały zespoły folkowe, a koncert planowano zorganizować w dniu 10 maja.

Olsztyńskie pokazy laserów i sztucznych ogni były bardzo szkodliwe dla przyrody, choć organizowano je jesienią. Koncert planowany przez Jerzego Owsiaka miał się odbyć o jeszcze gorszej porze – w pełni sezonu wegetacyjnego. Jego skutki ekologiczne byłyby więc prawdopodobnie znacznie bardziej dotkliwe niż poprzednich imprez.

Na szczęście planom tym stanęła na drodze sytuacja polityczna. Otóż koncert planowano zorganizować pod hasłem „Europa – flota zjednoczonych sił”. Okazało się, że brzmi to cokolwiek groteskowo w momencie, gdy Europą wstrząsają gwałtowne spory dotyczące poparcia amerykańskiej inwazji na Irak. Dlatego też od imprezy postanowiono odstąpić. I całe szczęście.

Przeciwko lokalizacji koncertu w Olsztynie protestowali ekolodzy. Pracownia wysłała do Owsiaka list z prośbą o zmianę miejsca lokalizacji imprezy na mniej cenne przyrodniczo. Nasze stowarzyszenie wielokrotnie współpracowało z Jerzym Owsiakiem – w jego programach telewizyjnych ukazywały się materiały o naszych akcjach, m.in. o dewastacji Tatr oraz projektowanym Turnickim Parku Narodowym. Byłoby szkoda, gdyby ta współpraca zakończyła się w tak fatalny sposób. Na szczęście samo życie ochroniło przyrodę przed kolejnym ciosem...

(rem)


Kolumna „Śląsk” jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Maj 2003 (5/107 2003) Nakład wyczerpany