DZIKIE ŻYCIE

Szkolenie dla przyrody

Paulina Adamska

W dniach 3-6 kwietnia br. w ośrodku Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej odbyła się kolejna edycja szkolenia strażników miejsc przyrodniczo cennych (SMPC). Wzięły w nim udział 24 osoby z całej Polski. Najliczniej reprezentowanymi miastami były Wrocław i Białystok, a także Warszawa, Lublin, Częstochowa.

Pierwszego dnia, w czwartek 3 kwietnia, spotkanie integrujące uczestników i wprowadzające w cały projekt SMPC poprowadził Dariusz Matusiak, natomiast reszta dnia poświęcona została wykładowi na temat podstaw dziennikarstwa prasowego, prowadzonemu przez Remigiusza Okraskę. Wieczorem odbyła się dyskusja na temat „Co daje nam siłę do działań mających na celu ochronę przyrody?”.

W piątek 4 kwietnia zajęcia rozpoczęły się spotkaniem z Maciejem Narczyńskim, który zaprezentował spojrzenie leśnika na las. Tego dnia uczestnicy wysłuchali także wykładu na temat zdobywania środków finansowych na lokalną kampanię obrony przyrody, który przygotowała Joanna Matusiak. Następnie prezentację slajdów przyrodniczych oraz podstawy przyrodniczej fotografii również Maciek.


Zajęcia w lesie podczas szkolenia SMPC. Fot. Krzysztof Mazurkiewicz
Zajęcia w lesie podczas szkolenia SMPC. Fot. Krzysztof Mazurkiewicz

Trzeci dzień szkolenia strażnicy rozpoczęli ćwiczeniami z Marcinem Krzyżańskim, który podzielił się swoimi doświadczeniami ze współpracy z mediami (TV). Każdy mógł spróbować swoich sił przed kamerą i posłuchać uwag na temat prezentacji w telewizji. Sobota była też dniem, w którym przyszli strażnicy sprawdzali swoje umiejętności edukacyjne i zdobywali nowe na zajęciach prowadzonych ponownie przez Asię. Kolejną atrakcją była prezentacja materiałów filmowych z działań wcześniejszych uczestników tego typu szkoleń, a więc filmy m.in. z obrony góry Św. Anny czy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ostatni dzień szkolenia został poświęcony na wykład dr. Szymona Ciapały, dotyczący strategii regionalnej ochrony przyrody. Całość była bogato ilustrowana slajdami. Kolejną prezentację przygotował również Radosław Szymczuk, który mówił o roli dużych drapieżników w przyrodzie. Spotkanie zakończyło się w niedzielę 6 kwietnia.

Paulina Adamska

Maj 2003 (5/107 2003) Nakład wyczerpany