Miesięcznik Dzikie Życie

7-8/109-110 2003 Lipiec / sierpień 2003

Apel o zachowanie zakazu wyrębu ponadstuletnich drzew

Komisja Techniczno-Gospodarcza Lasów Państwowych w dniu 10 października 2002 r. postanowiła znieść obowiązujący zakaz wycinania ponadstuletnich drzew w Puszczy Białowieskiej. Pragnąc ratować ten najstarszy las Europy WWF Polska – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody zwróciła się do wybitnych osobistości nauki polskiej z prośbą o sygnowanie poniższego listu do Premiera i Prezydenta RP.

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowny Panie Premierze!

Nasz kraj nie ma zbyt wielu skarbów, którymi będziemy mogli się szczycić w zjednoczonej Europie. Istnieją jednak rzeczy, których Zachód nam zazdrości i które mogą być naszym szczególnym wkładem w jednoczącą się Europę. Należy do nich przyroda polska z jej najcenniejszą perłą – Puszczą Białowieską. Nigdzie w Europie takiego lasu już nie ma.

Kilkudziesięcioletni spór o ochronę Puszczy Białowieskiej zakończył się w 1998 r. wprowadzeniem moratorium na wyrąb ponadstuletnich drzew i drzewostanów do czasu opracowania „docelowej strategii ochrony Puszczy Białowieskiej”. W przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej proponuje się jednak uchylenie moratorium i ponowne wycinanie wiekowych drzew puszczańskich.

Apelujemy do Pana o utrzymanie za wszelką cenę zakazu prowadzenia prac leśnych we wszystkich drzewostanach Puszczy Białowieskiej powyżej stu lat. Niech te kilkanaście tysięcy hektarów pięknych lasów, które są dziedzictwem wszystkich Polaków oraz mieszkających na tych terenach Białorusinów i Ukraińców, będą naszym wspólnym i wyjątkowym wianem, które wniesiemy do zjednoczonej Europy. Niżej podpisani apelują o:

  • niedopuszczenie do zniesienia moratorium na wyrąb ponadstuletnich drzew i drzewostanów do czasu objęcia ich trwałą formą prawnej ochrony;
  • objęcie prawną ochroną całej Puszczy Białowieskiej – ostatnich europejskich lasów naturalnych – dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Powyższy apel podpisało 130 profesorów polskich wyższych uczelni. Pełna lista sygnatariuszy apelu znajduje się na stronie internetowej WWF-Polska: wwf.pl