Miesięcznik Dzikie Życie

12-1/114-115 2003/2004 Gru 2003 / Stycz 2004

Enklawa wolnego życia – Las Bankowy

Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne Zielona Swoboda

Dostrzegając potrzebę ochrony lasów naszego bioregionu i przyrody lokalnej, z którą czujemy się związani, postanowiliśmy powołać do życia coś, co byłoby dla nas jakimś wyznacznikiem, punktem odniesienia naszej pracy. Postanowiliśmy objąć nieformalną ochroną teren kilkudziesięciu hektarów lasu tzw. Bankowego, położonego na terenie Nadleśnictwa Lubartów.

Oczywiście nie chodzi nam o konkurowanie z organami państwowymi i zastępowanie ich w roli twórców rezerwatów przyrody czy innych form ochrony. Chcemy jedynie zająć się – jako społeczni strażnicy tego miejsca – opieką nad terenem oraz pracą na rzecz tego, by gospodarka leśna prowadzona na tym obszarze była jak najmniej destrukcyjna, lecz przyjazna środowisku naturalnemu, nierabunkowa. Powołanie do życia enklawy ma na celu „bierną” ochronę przyrody, tzn. taką, gdzie ingeruje się jak najmniej, gdyż nasze lasy często wciąż stanowią sztuczne plantacje drzew zamiast żywego organizmu. Musimy dać lasom więcej swobody, pozwólmy im odetchnąć naturalnym oddechem.

Obrazek

Fot. Krzysztof Mazurkiewicz

Chcemy pracować na rzecz pozostawiania w tej enklawie wszystkich zwalonych, uschłych i martwych, butwiejących drzew, także licznych drzew żywych, które po przekroczeniu tzw. wieku rębnego nie zostaną wycięte i będą mogły naturalnie dożyć swych dni, by potem rozłożyć się wśród ściółki, karmiąc glebę i wyrastające z niej nowe życie. Chcemy również prowadzić prace na rzecz zaniechania w enklawie polowań, tak by zwierzyna leśna miała trochę swobody.

Enklawa to bór świeży, bór bagienny, wilgotny las mieszany, tak więc jest tu kilka różnych siedlisk. Przepiękne grabiny, dęby w lesie mieszanym, zaś na podmokłych terenach runo porośnięte łohynią – borówką bagienną, bagnem zwyczajnym i torfowcami, łużycami, sitowiem oraz żurawiną. Dość często można spotkać tu dziki, sarny, lisy i jelenie, rzadziej łosie. Widuje się jastrzębie, czarne bociany, kobuzy. Są też przypuszczenia, że pojawia się tu rzekomo niewystępujący w Polsce gatunek szarańczaka – napierśnica ciemna, dowodów jednak nie ma.

W związku z powołaniem przez nasze stowarzyszenie enklawy wolnego życia „Las Bankowy” i podjęciem się roli społecznego strażnika terenu, podejmujemy się prowadzenia edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla wszystkich (w tym duży nacisk kładziemy na młodzież) zainteresowanych ochroną przyrody. Niezainteresowanych spróbujemy zainteresować. W ramach kampanii na rzecz zachowania bioróżnorodności obszaru chronionego krajobrazu „Pradolina Wieprza” oraz lasów nadleśnictwa Lubartów prowadzimy prelekcje i warsztaty wzmacniające więź uczestników z przyrodą oraz wyjaśniające potrzebę ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę ze strony zwykłych ludzi, leśników, samorządowców, dziennikarzy, uczniów i studentów oraz wszystkich, którym nie jest obcy los przyrody i dzikiego życia. W ciągu najbliższego czasu postaramy się też przygotować skrzętną dokumentację enklawy opisującą dokładnie wielkość, granice, numery oddziałów leśnych, siedliska, gatunki roślin i zwierząt itp.

Wszystkich, których pomysł zainteresował zapraszamy do współpracy i wsparcia.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda”