DZIKIE ŻYCIE

Energia genetycznie modyfikowana – ziarno zniszczenia dla polskiej wsi

Julian Rose

Ustawa o biopaliwach może stać się niszczącym, trującym podarunkiem dla polskiej wsi. Pod płaszczykiem promocji czystych, przyjaznych środowisku paliw, ustawa w rzeczywistości będzie promować produkcję z użyciem dużej ilości chemii, otworzy również drzwi na możliwość produkcji genetycznie modyfikowanych roślin.

Jeżeli ustawa zostanie przeforsowana, spowoduje ona dodatkowy efekt narażenia Polski na naciski amerykańskiego agrobiznesu popieranego przez rząd USA, który szuka miejsc zbytu dla kontrowersyjnych produktów, np. genetycznie modyfikowanego rzepaku niedopuszczonego lub będącego dopiero w stanie testów w innych krajach.


Fot. Katarzyna Krasuska
Fot. Katarzyna Krasuska

„Modyfikowane genetycznie ziarno zamiast przynosić korzyści uprawiającym je rolnikom, stwarza zagrożenie zanieczyszczenia miejscowych upraw poprzez krzyżowanie i powstawanie nowych superchwastów, które mogą okazać się prawie niemożliwe do usunięcia za wyjątkiem wysoce toksycznych chemikaliów” – taka jest główna konkluzja czołowych brytyjskich naukowców badających aktualnie pola genetycznie modyfikowanego rzepaku w Wielkiej Brytanii.

Jest coraz więcej dowodów, że używanie modyfikowanych genetycznie roślin w rolnictwie (takich jak soja, kukurydza i rzepak) może powodować katastrofalne skutki i zachwiać naturalną bioróżnorodność obszarów wiejskich. English Nature – ciało doradcze brytyjskiego rządu zajmujące się dziką przyrodą – ostrzega przed niebezpieczeństwem związanym z krzyżowaniem naturalnych i modyfikowanych genetycznie gatunków roślin. Jego ostrzeżenia są powtarzane przez Europejską Agencję Środowiska i środowisko naukowców z całej Europy. W czerwcu uniwersytet w Lille we Francji udowodnił, że modyfikowany genetycznie materiał może być przenoszony na duże odległości poprzez maszyny rolnicze lub na obuwiu. Dowody te zaprzeczają poglądowi, że zanieczyszczeniom środowiska przez organizmy GMO można zapobiegać pozostawiając niewielkie odstępy pomiędzy uprawami konwencjonalnymi i modyfikowanymi genetycznie.

Polski rząd nie prowadzi żadnych badań dotyczących ekologicznych i zdrowotnych zagrożeń związanych z uprawami GMO. Używanie genetycznie modyfikowanych roślin i agrochemii do produkcji biopaliw jest absurdem. Tylko poprzez popieranie ekologicznej produkcji roślin energetycznych możemy pomóc rolnikom, środowisku i konsumentom.

Posiadając niezwykłe bogactwo naturalne i niezniszczone ziemie rolne, Polska powinna skorzystać ze swej szansy. Wymaga to aktywnego popierania i rozwoju „zielonych” energii z wykorzystaniem słońca, wiatru, biomasy i ciepłych wód, oraz tradycyjnych i ekologicznych metod produkcji w rolnictwie. W ten sposób zamiast powtarzać błędy innych krajów, Polska może dać tak bardzo potrzebny przykład odpowiedzialnego zarządzania ziemią. Może być liderem w przyjaznej środowisku produkcji żywności i energii, zmniejszając równocześnie bezrobocie poprzez utrzymanie wysokiego zatrudnienia na wsi.

Julian Rose

ICPPC

ICPPC (International Coalition to Protect the Polish Countryside) – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, tel. 33 879 71 14
e-mail: biuro@icppc.pl