DZIKIE ŻYCIE

W Pracowni po nowemu

Miesięcznik Dzikie Życie

20 marca 2004 r. odbyło się Walne Zebranie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Miało ono miejsce w ośrodku Pracowni w Bystrej k. Bielska-Białej.

Na Zebranie przybyli członkowie Pracowni z całej Polski. W trakcie obrad dotychczasowy zarząd stowarzyszenia zdał relację z działań podejmowanych w latach 2001-2004 (dotyczącą działań w obronie przyrody, a także kwestii edukacyjnych, technicznych, finansowych etc.) i otrzymał absolutorium od uczestników Zebrania. Następnie odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia, w skład których weszli: dr Szymon Ciapała (prezes stowarzyszenia), Grzegorz Bożek (wiceprezes), Radosław Szymczuk (wiceprezes), Radosław Ślusarczyk (skarbnik) i Remigiusz Okraska (sekretarz). Później wybrano nową Komisję Rewizyjną, której członkami zostali Karolina Bielenin (przewodnicząca), Dariusz Matusiak (wiceprzewodniczący) i Mariusz Duchewicz (członek).

Kolejnymi punktami obrad były zmiany w statucie stowarzyszenia, wynikające głównie z konieczności dostosowania tego dokumentu do zapisów nowej ustawy o organizacjach pożytku publicznego. Na wniosek członków ustępującego zarządu poddano pod głosowanie i przyjęto zmiany w statucie dotyczące skrócenia kadencji zarządu stowarzyszenia – obecnie ma ona wynosić 2 lata zamiast dotychczasowych 3 lat.

Ostatnim i najbardziej żywiołowym punktem obrad była dyskusja poświęcona planom, strategii i działaniom stowarzyszenia, zarówno kwestii reakcji na istniejące zagrożenia przyrodnicze, jak również dotycząca innych celów i metod działania stowarzyszenia (edukacja ekologiczna, działalność wydawnicza, promocja idei obrony dzikiej przyrody, wykup obszarów cennych przyrodniczo itp.). W trakcie dyskusji padło wiele inspirujących i ważnych uwag ze strony przybyłych na Zebranie członków Pracowni, członków Rady Programowej oraz zaproszonych gości.

Po zakończeniu części oficjalnej udaliśmy się na kilka godzin do lasu, by w Pracownianym kręgu uczcić równonoc wiosenną – kilka rytuałów pomogło nam poczuć związek z Ziemią i jej wszystkimi Istotami. Po powrocie do ośrodka miała miejsce uroczysta kolacja.

Redakcja