DZIKIE ŻYCIE

Film dla Puszczy

Remigiusz Okraska

Staraniem polskiego oddziału WWF – Światowego Funduszu na rzecz Przyrody ukazało się właśnie ciekawe wydawnictwo poświęcone problemom ochrony Puszczy Białowieskiej. Jest to ponad dwudziestominutowy film „Nie wolno wycinać starych drzew”, ukazujący wartość przyrodniczą Puszczy i główne zagrożenia dla tego skarbu natury. Film wydano w postaci CD-romu do odtwarzania w komputerach, całość zapakowana jest w rozkładany folder zawierający zdjęcia i teksty dotyczące ochrony białowieskich lasów.

Materiał ten ukazuje bogactwo i różnorodność puszczańskiej przyrody, wskazując na jej niepowtarzalny charakter i bezcenną wartość. Wsparte to jest sugestywnym komentarzem lektora i wypowiedziami profesorów Janusza Falińskiego i Tomasza Wesołowskiego oraz Stefana Jakimiuka z białowieskiej „placówki” WWF-Polska. Osobny wątek filmu to ukazanie zagrożeń dla tego obszaru, zarówno stałych (standardowa, krótkowzroczna gospodarka leśna), jak i doraźnych (obsesyjna „walka z kornikiem”, prowadzona przez leśników i odpowiedzialna za masową wycinkę starych, nierzadko ponad stuletnich świerków) – o tym mówią w filmie ww. osoby oraz Andrzej Bobiec z Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej i Janusz Korbel. Krytyce zostają w filmie poddane gospodarka leśna, decyzje administracyjne (m.in. udostępnienie wielu puszczańskich dróg dla ruchu samochodowego) i postawa władz odpowiedzialnych za obronę polskiej przyrody. O potrzebie ochrony tego terenu wypowiadają się natomiast Czesław Miłosz, aktorka Maja Ostaszewska i dziennikarz „Gazety Wyborczej” Adam Wajrak.

Oprócz filmu, na płycie znajduje się także pokaz slajdów obrazujących dewastację Puszczy przez leśników oraz wzór apelu do prezydenta i premiera z żądaniem podjęcia konkretnych i skutecznych działań w celu ochrony przyrodniczego bogactwa całej – także części leżącej obecnie poza parkiem narodowym – Puszczy Białowieskiej. Film stanowi bez wątpienia ciekawy materiał propagujący wiedzę o tym najcenniejszym obszarze leśnym w Polsce, wskazujący na jego zagrożenia oraz mający skłonić do podjęcia działań w obronie Puszczy.

(rem)

Film można zdobyć kontaktując się z WWF-Polska: Stefan Jakimiuk – WWF-Polska, ul. Batorego 44A/lok. 13, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 55 15, e-mail: sjakimiuk@wwf.pl.