Miesięcznik Dzikie Życie

7-8/121-122 2004 Lipiec / sierpień 2004

Film dla Puszczy

Staraniem polskiego oddziału WWF - Światowego Funduszu na rzecz Przyrody ukazało się właśnie ciekawe wydawnictwo poświęcone problemom ochrony Puszczy Białowieskiej. Jest to ponad dwudziestominutowy film "Nie wolno wycinać starych drzew", ukazujący wartość przyrodniczą Puszczy i główne zagrożenia dla tego skarbu natury. Film wydano w postaci cd-romu do odtwarzania w komputerach, całość zapakowana jest w rozkładany folder zawierający zdjęcia i teksty dotyczące ochrony białowieskich lasów.


Materiał ten ukazuje bogactwo i różnorodność puszczańskiej przyrody, wskazując na jej niepowtarzalny Image charakter i bezcenną wartość. Wsparte to jest sugestywnym komentarzem lektora i wypowiedziami profesorów Janusza Falińskiego i Tomasza Wesołowskiego oraz Stefana Jakimiuka z białowieskiej "placówki" WWF-Polska. Osobny wątek filmu to ukazanie zagrożeń dla tego obszaru, zarówno stałych (standardowa, krótkowzroczna gospodarka leśna), jak i doraźnych (obsesyjna "walka z kornikiem", prowadzona przez leśników i odpowiedzialna za masową wycinkę starych, nierzadko ponad stuletnich świerków) - o tym mówią w filmie ww. osoby oraz Andrzej Bobiec z Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej i Janusz Korbel. Krytyce zostają w filmie poddane gospodarka leśna, decyzje administracyjne (m.in. udostępnienie wielu puszczańskich dróg dla ruchu samochodowego) i postawa władz odpowiedzialnych za obronę polskiej przyrody. O potrzebie ochrony tego terenu wypowiadają się natomiast Czesław Miłosz, aktorka Maja Ostaszewska i dziennikarz "Gazety Wyborczej" Adam Wajrak.

Oprócz filmu, na płycie znajduje się także pokaz slajdów obrazujących dewastację Puszczy przez leśników oraz wzór apelu do prezydenta i premiera z żądaniem podjęcia konkretnych i skutecznych działań w celu ochrony przyrodniczego bogactwa całej - także części leżącej obecnie poza parkiem narodowym - Puszczy Białowieskiej. Film stanowi bez wątpienia ciekawy materiał propagujący wiedzę o tym najcenniejszym obszarze leśnym w Polsce, wskazujący na jego zagrożenia oraz mający skłonić do podjęcia działań w obronie Puszczy.

(rem)

Film można zdobyć kontaktując się z WWF-Polska: Stefan Jakimiuk - WWF-Polska, ul. Batorego 44A/lok. 13, 17-200 Hajnówka, tel. /85/6825515, e-mail: sjakimiuk@wwf.pl