DZIKIE ŻYCIE

Jej Ekscelencja Ambasador Republiki Słowacji w Polsce

Jej Ekscelencja Ambasador Republiki Słowacji w Polsce
Magdalena Vášáryová

Warszawa, 9 listopada 2004 r.

My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko poruszeni losem niedźwiedzi i wilków, które za zgodą słowackiego rządu są zabijane przez myśliwych.

Protestujemy przeciwko rzezi tych zwierząt na Słowacji!

Nie przyjmujemy argumentów rządu słowackiego, który podkreśla, że służyć ma to likwidacji niedźwiedzi wyrządzających szkody. Pozwolono przecież odstrzelić aż 80 niedźwiedzi, kiedy tylko kilkanaście zwierząt wyrządziło straty! Wysokość strat jest oczywiście nieporównywalnie mniejsza niż zysk z polowań na niedźwiedzie. Słowackie władze nie mają litości także dla wilków. Obecnie można do nich strzelać bez ograniczeń. Do głosu doszli myśliwi i żądza zysku.

Nie możemy zgodzić się, by korzyść ekonomiczna naginała prawo i prowadziła do barbarzyństwa! Zapis dyrektywy UE 92/43/EEC, pozwalający na zabijanie zwierząt uznanych za szkodniki, jest na Słowacji nadużywany. W ten sposób łamane jest prawo.

Wyrażamy swój wielki żal i wstyd z powodu haniebnej decyzji rządu Słowacji. Potępiamy polowanie na dzikie zwierzęta: niedźwiedzie i wilki, jako niegodne współczesnego człowieka. Prosimy, zaprzestańcie tych polowań!

Zwierzęta nie znają granic. Darujcie im życie. Wybaczcie im szkody, nie słuchajcie myśliwych, ludzi, którzy zabijają dla hobby, pieniędzy i w imię makabrycznie pojmowanej „miłości do przyrody”.

  • Stowarzyszenie Empatia
  • Fundacja „Niedźwiedź”
  • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  • Stowarzyszenie Ochrony Lasów „Vlk” (Lesoochranarske Zoskupenie „Vlk”) – Słowacja
  • Stowarzyszenie „Arka”
  • Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Źródła”
  • Krakowska Grupa Wspomagania „Epona”
  • Komitet Pomocy dla Zwierząt w Tychach
  • Fundacja Zmieńmy Świat
  • Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć (Uniwersytet Wrocławski)