Miesięcznik Dzikie Życie

9/123 2004 Wrzesień 2004

Buki czy kamieniołom?

(este)

Dzika Polska

Kolejny kamieniołom może zagrozić cennemu miejscu przyrodniczemu. Tym razem w gminie Platerówka, w powiecie lubańskim, położonym nieopodal Gór Izerskich, planuje się budowę nowego kamieniołomu, w którym chce się wydobywać bazalt. Ten surowiec wykorzystywany jest głównie do budowy dróg i autostrad.

Szkopuł w tym, że inwestycja miałby powstać na bardzo cennym terenie, obejmującym m.in. Liściastą Górę, czyli skupisko ponadstuletnich buków, wyrosłych na bazaltowym podłożu. Złoża bazaltu na tym terenie szacuje się na niemal 20 milionów ton surowca, a eksploatacją zainteresowana jest zagraniczna firma, o której na razie zbyt wiele nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że inwestycją zainteresowane są władze gminy, liczące na nowe miejsca pracy i wpływy z podatków. Przeciw zniszczeniu Liściastej Góry opowiadają się natomiast lokalne organizacje ekologiczne i turystyczne, przyrodnicy oraz leśnicy.

Argumentują oni, że nie można tak cennego terenu poświęcać pod kolejną kopalnię odkrywkową. Ekolodzy wskazują na wartość przyrodniczą tego obszaru, środowiska turystyczne na jego walory krajobrazowe i rekreacyjne, natomiast leśnicy z Nadleśnictwa Świeradów argumentują, że teren ten to dla nich bezcenny „magazyn” zasobów genetycznych dla upraw leśnych. Twierdzą oni, że wizja nowych miejsc pracy jest iluzoryczna i dotyczyła by zaledwie garstki osób, gdyż taka kopalnia opiera się w dużej mierze na specjalistycznych maszynach, których operatorzy nie są rekrutowani spośród okolicznych mieszkańców.

Na razie połączone siły ekologów, przyrodników i środowisk turystycznych skierowały do ministra środowiska apel ws. niedopuszczenia do lokalizacji na Liściastej Górze takiej inwestycji. Swój sprzeciw wobec planów budowy kopalni bazaltu wyrazili też leśnicy. Co będzie dalej, pokaże czas – miejmy nadzieję, że wartość przyrodnicza terenu przemówi do wyobraźni decydentów silniej niż iluzoryczny „rozwój” i „miejsca pracy”.

(este)

Niniejszy dokument (wkładka „Dzika Polska”) został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.