DZIKIE ŻYCIE

Śpiew delfinów

Grzegorz Bożek

Dzika Polska

W 2000 r. ukazała się płyta „Bałtyckie szepty”, która popularyzowała ideę ochrony foki szarej w Morzu Bałtyckim (na krążku w głównej roli Unda i Balbin – dwie foki szare). Autorzy muzyki, Anna Nacher i Marek Styczyński, twórcy Projektu Karpaty Magiczne, wskazywali, że nadaje się ona doskonale do słuchania w skupieniu, spełnia rolę relaksacyjną i sprzyja kontemplacji związków z naturą. Podobne skojarzenia muzyczne budzi również płyta „Dënega” Karpat Magicznych (2001).

Płyta „Project C”, która ukazała się w ubiegłym roku, kontynuuje tematy podjęte na „Bałtyckich szeptach”, zarówno pod względem klimatu muzycznego, jak i poprzez nawiązania do problemu ratowania morskich zwierząt. Na płycie „Project C” w roli śpiewaków występują tym razem: jedyny bałtycki „delfin” – morświn, delfin butlonos i orka. Ich podwodne głosy nie zostały przetworzone wcale lub zostało to zrobione w bardzo niewielkim stopniu. Wzbogacone są one muzyką wykonaną przy pomocy wielu instrumentów akustycznych: harmonium, trąb sygnałowych, gajdy, fletów, drumli, instrumentów strunowych, bębna obręczowego, fortepianu i innych, z uwzględnieniem tradycji muzycznych basenu Morza Północnego i Bałtyckiego. Całość wzbogacają kobiece wokalizy. Muzyka została skomponowana przez Annę Nacher i Marka Styczyńskiego, którym pomagali Tomasz Radziuk, Jacek Puchalski i Aleksander Wilk.

Muzyki z tego krążka doskonale słucha się u schyłku nocy i wczesnym rankiem, wymaga ona bowiem pewnego wyciszenia, o które o takiej porze dnia jest łatwiej. Już pierwsze dźwięki – głosy ssaków morskich, mogą dać człowiekowi poczucie bliskiego obcowania z morskim otoczeniem. Można poczuć że jest się zanurzonym w morskiej toni, a obok pływają wielkie biało-szaro-czarne ssaki („Under The Northern Skies”). Ilość niezwykłych głosów szczególnie wzmaga się w utworze „Fat Moon”, tam odnieść możemy wrażenie jakby całe stado delfinów rozmawiało ze sobą gdzieś na bezkresnym morzu. Z kolei w utworze „Sea Shepherds' Lullaby” słyszymy jakby rozmowę człowieka (piękna wokaliza Anny Nacher) z morświnem – czy takie porozumienie jest możliwe?

Przy tej muzyce najlepiej jest budzić się lub zasypiać, i sądzę że obce nam będą skojarzenia z często tandetną tzw. muzyką relaksacyjną. „Project C” to bowiem coś więcej – usłyszymy tu autentyczne, naturalne głosy przyrody, wzbogacone o dźwięki różnorodnych rzadkich instrumentów, piękne wokalizy, których aranżacja nie będzie budzić zastrzeżeń. Gdy do tego dodamy fakt, że eleganckie albumowe wydanie płyty zawiera opis i wizerunki ssaków morskich Bałtyku i Morza Północnego, informację o ASCOBANS (Porozumieniu o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego) i sesji nagraniowej, powinno to być zachętą, by po ten krążek sięgnąć.

Pomysłodawcą i producentem płyty jest ASCOBANS, nagrania zarejestrowano na wybrzeżach Bałtyku w Szwecji, Niemczech i Polsce.

Grzegorz Bożek

Anna Nacher & Marek Styczyński, PROJECT C, ASCOBANS 2003

Wydawca: ASCOBANS, ascobans.org
Anna Nacher & Marek Styczyński, karpatymagiczne.vivo.pl

Niniejszy dokument (wkładka „Dzika Polska”) został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.