Miesięcznik Dzikie Życie

6/132 2005 Czerwiec 2005

Odszedł Profesor Mieczysław Górny

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Redakcja Miesięcznika Dzikie Życie

W dniu 14 maja 2005 r. zmarł w wieku 70 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, profesor Mieczysław Górny. Odszedł znakomity naukowiec, obrońca przyrody, propagator rolnictwa ekologicznego, społecznik.

Profesor Górny od wielu lat bardzo mocno angażował się w obronę przyrody i środowiska. Z wykształcenia był leśnikiem, przez wiele lat wykładał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kładąc nacisk na nie-techniczne podejście do ochrony przyrody, na odwrót od postrzegania jej li tylko w kategoriach utylitarnych. Choć był przyrodnikiem-„technikiem”, z upływem lat coraz mocniej akcentował w swoich wypowiedziach aspekt filozoficzno-etyczny ekologii, czerpiąc z chrześcijaństwa i tradycji humanistycznych.

Obrazek

Prof. Mieczysław Górny. Fot. Archiwum

Ogromny wysiłek włożył w propagowanie i rozwój rolnictwa ekologicznego, czym zajmował się od roku 1981. W wielu publikacjach krytykował przemysłowy model rolnictwa, szkodliwy dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Zwracał uwagę, że nie tylko powinniśmy dbać o glebę i inne elementy środowiska, aby produkować zdrowe pożywienie, nie tylko musimy chronić ekosystem, byśmy nadal mogli w nim żyć, ale także z całą mocą podkreślał, że człowiek powinien być wdzięczny za to, że ziemia żywi go i pozwala przetrwać.

Jego wysiłki zaowocowały wieloma konkretami. Na SGGW zorganizował Zakład Ekologicznych Metod Produkcji Żywności, pierwszą w Polsce placówkę naukową wspierającą rolnictwo ekologiczne. Z jego inicjatywy utworzono Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland” – pierwszą organizację zrzeszającą polskich eko-rolników i reprezentującą ich interesy. Również na SGGW doprowadził do utworzenia Ośrodka Informacyjnego Rolnictwa Ekologicznego. Miał znaczny wkład w przygotowanie projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa. Wiele z tych prac i działań wykonywał Profesor społecznie.

Oprócz SGGW, Profesor wykładał tematykę ekologiczną na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. W ramach pracy naukowej i popularyzatorskiej opublikował kilkaset artykułów oraz ponad 30 książek, z których szczególnie warte uwagi są „Ekofilozofia rolnictwa” (1992) i „Ekorozwój wsi i rolnictwa” (2002). Łączył postawę naukowca o ogromnej wiedzy ze zdrowym rozsądkiem oraz z zaangażowaniem emocjonalnym. Wielokrotnie zabierał głos w obronie przyrody.

Od dłuższego czasu był ciężko chory, jednak niemal do końca angażował się w działalność ekologiczną. W wakacje 2002 r. przesłał do redakcji „Dzikiego Życia” artykuł pt. „Dlaczego nie chronimy Białowieży?” (DŻ nr 9/2002), w którym wzywał decydentów do zaprzestania destrukcji Puszczy i powiększenia na cały jej obszar Białowieskiego Parku Narodowego. Profesor wielokrotnie wspierał działania Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, m.in. kampanię w obronie Tatr. Był członkiem Rady Programowej naszego stowarzyszenia.

Żegnamy Mieczysława Górnego z ogromnym żalem.

Zarząd Stowarzyszenia „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”, Redakcja miesięcznika „Dzikie Życie”