DZIKIE ŻYCIE

Z Tatrami po Polsce

Radosław Ślusarczyk

Kilka miesięcy temu, z okazji 50-tej rocznicy objęcia polskich Tatr ochroną w postaci parku narodowego, Pracownia wydała książkę pt. „Prawda w sporze o Tatry” Tomasza Boruckiego. Autor książki od ponad 10 lat zgłębia wiedzę o przyrodzie i kulturze Podhala. Jest przewodnikiem tatrzańskim, podejmował m.in. prace zmierzające do utworzenia w centrum miasta Zakopane pomnika przyrody „Las Chałubińskich”, zajmuje się badaniem kształtowania się nazewnictwa w Tatrach oraz problematyką budownictwa pasterskiego. Wydana przez Pracownię publikacja stanowi próbę przedstawienia kulisów konfliktu, jaki toczy się w sprawie ochrony przyrody Tatr.


Tomasz Borucki podczas wystąpienia w Siedlcach. Fot. Ryszard Kowalski
Tomasz Borucki podczas wystąpienia w Siedlcach. Fot. Ryszard Kowalski

Pracownia prowadzi akcję promocyjno-informacyjną poświęconą tej książce, aby przedstawione w niej fakty mogły dotrzeć do jak największej ilości osób i uwrażliwić je na problem niszczenia tatrzańskiej przyrody oraz konieczność jej ochrony przed szkodliwymi zakusami. W różnych miejscach w całej Polsce organizujemy spotkania z autorem książki, którym towarzyszy prezentacja problematyki opisanej w „Prawdzie w sporze...” oraz pokaz filmu „Dzikie Karpaty”.

Trasę promocyjną zaczęliśmy 17 stycznia w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego, goszczeni przez uczelniane Koło Etnologów. Następnie, 16 lutego, wzięliśmy udział w specjalnie zorganizowanym „Festiwalu dla przyrody Tatr” w Warszawie (klub „Le Madame”). Podczas festiwalu oprócz prezentacji zagrożeń przyrody Tatr odbyły się również imprezy towarzyszące, m.in. pokaz slajdów z akcji sprzątania Tatr ze śmietnisk, które powstały wokół tatrzańskich schronisk, organizowanej przez Studencki Klub Górski Uniwersytetu Warszawskiego. Całość umilały zespoły grające reggae i jazz. Dzięki dobrej reklamie festiwalu, w imprezie uczestniczyło kilkaset osób, zaś znaczny dochód z niej zasilił budżet naszej kampanii w obronie Tatr.

Następnie na początku marca, dzięki staraniom i przy pomocy kół naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyły się na tych uczelniach kolejne spotkania autorskie i prezentacje książki. Zainteresowanie wśród studentów i kadry naukowej było duże, na spotkania przybyli znani naukowcy-przyrodnicy, padło wiele ciekawych pytań, dzięki czemu możliwa była szczegółowa analiza zagrożeń i problemów przyrodniczych Tatr.

Później odwiedziliśmy Akademię Podlaską w Siedlcach, zaproszeni przez wicedyrektora Instytutu Biologii tamtejszej uczelni do wzięcia udziału w jednym ze spotkań w ramach cyklicznych, otwartych seminariów. Spotkało nas bardzo ciepłe przyjęcie, ogromne zainteresowanie i, można śmiało powiedzieć, zrozumienie problematyki tatrzańskiej ze strony kadry naukowej, władz uczelni, studentów biologii oraz dziennikarzy. Dwustuosobowa sala seminaryjna była wypełniona niemalże po brzegi, a w prasie ukazały się artykuły poświęcone samemu spotkaniu, obronie Tatr i działalności Pracowni.

Z kolei 18 marca zawitaliśmy do Łodzi, na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego. Tu również miała miejsce prezentacja samej książki, problemów ochrony Tatr oraz dyskusja poświęcona temu, jak można pomóc tatrzańskiej przyrodzie. Frekwencja ponownie dała nam powody do zadowolenia i satysfakcji.

To jeszcze nie koniec tatrzańskiej trasy promocyjno-informacyjnej. Problem ochrony Tatr leży na sercu wielu osobom i sukcesywnie napływają zaproszenia do zaprezentowania w wielu miejscach kraju książki Tomasza Boruckiego. Już wkrótce odbędą się takie spotkania na uniwersytecie we Wrocławiu, na dwóch wyższych uczelniach w Krakowie, a później kolejne (wszystkich chętnych do zorganizowania takich spotkań w swoim mieście prosimy o kontakt z Pracownią). Dołożymy starań, by opinii publicznej przybliżyć prawdę w sporze o przyrodę Tatr.

Radosław Ślusarczyk