DZIKIE ŻYCIE

Podziękowania

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Na początku lipca 2005 r. dotychczasowy redaktor „Dzikiego Życia” – Remigiusz Okraska, zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Zarząd Pracowni na rzecz Wszystkich Istot pragnie złożyć Remigiuszowi Okrasce podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz dzikiej przyrody oraz za prowadzenie miesięcznika „Dzikie Życie” od listopada 2001 r. do lipca 2005 r.

Od sierpnia br. redaktorem naczelnym „Dzikiego Życia” został Radosław Szymczuk.

Zarząd Pracowni na rzecz Wszystkich Istot