DZIKIE ŻYCIE

Dalsze losy „Dzikiej Polski”

Iwona Kukowka

Od lutego br. projekt „Dzika Polska” wkroczył w nową fazę.

Aby uaktualnić Mapę Dzikiej Polski oraz promować konieczność ochrony miejsc cennych przyrodniczo w naszym kraju, Pracownia podjęła się realizacji wystaw „Dzika Polska” i „Dzikie Bielsko” oraz towarzyszących im warsztatów edukacyjnych dla szkół w różnych miastach Polski. Publikujemy także szereg wydawnictw z zakresu etyki środowiskowej i innowacyjnych metod nauczania proekologicznego. W celu jak najbardziej efektywnej ochrony miejsc o wyjątkowej przyrodzie prowadzone są również interwencje przyrodnicze, a na początku trwania programu odbyło się szkolenie Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych.

Kluczową kwestią w dziedzinie ochrony przyrody jest ludzka wrażliwość na jej piękno. Ważnym elementem podejmowanych działań jest więc kształtowanie postaw szacunku wobec przyrody, przy pomocy warsztatów poruszających zagadnienia filozofii głębokiej ekologii czy bioregionalizmu. Ponieważ kształtowanie postaw powinno odbywać się od najmłodszych lat, planuje się pomoc nauczycielom przedmiotów przyrodniczych poprzez organizację seminarium i wydanie poradnika opisującego nowatorskie, nastawione na współodczuwanie i doświadczanie przyrody metody nauczania. Wydana zostanie również publikacja dr. Ryszarda Kulika, gdzie obok pięknych, artystycznych zdjęć przyrodniczych znajdą się ważne teksty z zakresu etyki środowiskowej i filozofii głębokiej ekologii.

Do tej pory wystawa i warsztaty „Dzika Polska” odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Słupsku, Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu oraz w Centrum Kultury „Agora” we Wrocławiu. Wszędzie spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem. Podobnie odbierana była oferta edukacyjna „Dzikie Bielsko” – skorzystało z niej już ponad 10 bielskich szkół. Podjęliśmy również szereg interwencji przyrodniczych, związanych z degradacją bezcennej przyrody, m.in. w Brennej, Koszarawie czy Cisnej. Zorganizowano dwa duże happeningi w ramach społecznej kampanii informacyjnej. Jeden na Rynku w Cieszynie, w obronie góry Kotarz w Brennej, a drugi na Wawelu, będący apelem o wstrzymanie prac przy rozbudowie kolei linowej na Kasprowy Wierch.

W najbliższym czasie wystawy wraz z ofertą warsztatową gościć będą w Muzeum Borów Tucholskich i Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Serdecznie zapraszamy do ich zwiedzania, do nawiązania współpracy w ramach zajęć edukacyjnych oraz do uzupełnienia Mapy Dzikiej Polski dla efektywniejszej ochrony terenów cennych przyrodniczo.

Iwona Kukowka


Projekt "Przyroda wokół nas bezcennym dziedzictwem społecznym – prośrodowiskowa kampania edukacyjna Dzika Polska" jest realizowany przez PnrWI dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za działania w ramach projektu odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, a poglądy w nich wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.