DZIKIE ŻYCIE

Projekt dla Karpat

D S

Jak duże jest zapotrzebowanie na szkolenia związane z finansowaniem działań na rzecz ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju pokazało szkolenie organizowane przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot w dniach 19-20 listopada w Szczyrku.

Było ono częścią międzynarodowego projektu „Carpathian Project”, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat źródeł finansowania projektów z zakresu ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju na terenie Karpat. Projekt ten prowadzony jest przez WWF-DCP w Wiedniu, zrzesza 19 partnerów, trwa od 2006, a zakończenie przewidziane jest na 2008 rok. Pracownia jest jednym z partnerów programu, odpowiedzialnym za część warsztatową projektu realizowanego w Polsce.

Szkolenie skierowane było do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, firm oraz innych zainteresowanych instytucji. Jednak najbardziej zainteresowaną grupą odbiorców okazali się przedstawiciele organizacji społecznych, którzy stanowili zdecydowaną większość uczestników.

Celem szkolenia było m.in. przybliżenie wiedzy o funduszach Unii Europejskiej oraz polskich źródłach finansowania, które mają służyć wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochronie przyrody na szczeblu lokalnym. Miało także na celu zdobycie przez uczestników praktycznej umiejętności pisania programu, budżetu, harmonogramu oraz tworzenia wniosków aplikacyjnych, dlatego też oprócz elementów teoretycznych szkolenie zawierało elementy warsztatowe, prowadzone metodami aktywizującymi.

Spragnieni wiedzy o tym, jak pozyskać środki na działania z zakresu ochrony przyrody, przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzieli się, jak bardzo cenna może być współpraca z samorządami czy sektorem biznesu. Ile można zyskać przez takie partnerstwo dla przyrody przy jednoczesnym rozwoju ludności lokalnej. Jednocześnie obecni samorządowcy zrozumieli, że organizacje pozarządowe to nie samo zło, że można z nimi współpracować, czerpiąc z takiego partnerstwa spore korzyści, nawet dużo większe niż działanie w pojedynkę. Przykłady projektów współpracy między sektorami jednoznacznie pokazały, że zrozumieliśmy istotną rzecz: kluczem do skutecznej ochrony przyrody jest publiczna akceptacja i zaangażowanie, zarządzanie zasobami przyrody w rzeczywistości polega przecież na zarządzaniu ludźmi.

Szkolenie, mamy nadzieje, pokazało także pewną drogę dla osób i organizacji zagubionych w gąszczu funduszy, jakie proponuje UE oraz Polska czy inne fundusze, tj. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

Czy cel został osiągnięty? Trzeba zapytać samych uczestników, którzy wykazali się dużym zainteresowaniem i niesamowitym zaangażowaniem. Ogromny wkład, jaki wnieśli, był niezbędny do stworzenia odpowiednich warunków pracy podczas wykonywania zadań, które niejednokrotnie mogły być męczące psychicznie. Niestety ogrom wiedzy i doświadczenia, jakim chcieli się z nami podzielić trenerzy, nie był w żaden sposób możliwy do przekazania w ciągu zaledwie dwóch dni trwania szkolenia. Pierwsze pomysły kiełkują już w głowach uczestników, którzy zapowiadają działania oparte na partnerstwie i współpracy.

DS


 

„Szkolenie było świetne, pozwoliło spojrzeć na fundusze i organizacje pozarządowe pod innym kontem niż tradycyjnie”

Stanisław Michalik Urząd Gminy w Muszynie

„Trenerzy w ciągu zaledwie dwóch dni przekazali nam ogromną ilość wiedzy. Trudne zagadnienia dotyczące finansowania i prowadzenie projektów zostały przedstawione przy użyciu ciekawych przykładów”

Barbara Gajewska Stowarzyszenie MANKO

„Nie było to moje pierwsze szkolenie dotyczące pracy na projektem, ale mimo to nauczyłem się kilku nowych rzeczy związanych z tym tematem. Myślę, że było to możliwe dzięki temu, że trenerzy byli prawdziwymi profesjonalistami, którzy codziennie stykają się z tą tematyką i ciągle uzupełniają swoją wiedzę. Dużą zaletą szkolenia było również to, że oprócz wymienienia poszczególnych funduszy, większość z nich była szczegółowo omówiona z podaniem praktycznych porad. Jeżeli chodzi o minusy, to moim zdaniem zbyt wiele czasu podczas pierwszego dnia poświęcono na »reklamę« działań trenerów – były to projekty realizowane w odległych miejscach naszego kraju, przez co nie przemawiały do mnie jako do uczestnika szkolenia będącego elementem Carpathian Project. Przedstawienie ich było ciekawe, ale mogło być krótsze. Dzięki temu nie trzeba byłoby skracać części warsztatowej. Podsumowując, szkolenie uważam za wartościowe pod względem merytorycznym, dobrze zorganizowane i dające dużo praktycznych umiejętności”

Marcin Warchał Fundacja Aeris Futuro

„Najbardziej pozytywną i zaskakującą rzeczą, jaką zauważyłam podczas szkolenia, była sama grupa, w skład której wchodzili przedstawiciele różnych zawodów, wykształcenia i regionów Polski. Mam wrażenie, że temat ekologii robi się ostatnio coraz bardziej uniwersalny i interesuje zarówno studenta ochrony środowiska, jak i aktywnego przedsiębiorcę. To moim zdaniem naprawdę dobry znak, że temat przestaje być niszowy i angażuje różne grupy społeczne”

Magdalena Płonka Pracownia na rzecz Wszystkich Istot