DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Radosław Szymczuk

Ryś w Słowińskim Parku Narodowym

Na początku maja stwierdzono obecność rysia w Słowińskim Parku Narodowym. To pierwsza od kilkudziesięciu lat obserwacja tego gatunku na północnych obszarach Polski.

Ryś prawdopodobnie przywędrował z centralnej Polski i pochodzi z populacji wywodzącej się z reintrodukcji w Kampinoskim Parku Narodowym. Pracownicy SPN jeszcze go nie widzieli, jedynie odnaleziono tropy drapieżnika. Według nich, nie ulega wątpliwości, że należą one właśnie do przedstawiciela tego gatunku.

W SPN od czasu do czasu pojawia się także inny drapieżnik – wilk. Są to jednak tylko wilki przechodnie, wędrujące dalej na zachód.

(„Głos Pomorza”)

Raport o obwodnicy Augustowa pozytywnie zaopiniowany

Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Białymstoku pozytywnie zaopiniowała 6 maja br. raport oddziaływania na środowisko dla obwodnicy Augustowa, który na zlecenie inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – przygotowała firma DHV.

Decyzję rada przyjęła niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym. Pozytywna opinia oznacza, że nie zgłoszono do raportu żadnych poważnych uwag merytorycznych, ale rada nie chciała zająć wprost stanowiska, który wariant przebiegu obwodnicy jest jej zdaniem najlepszy.

Raport DHV jako najlepszy dla środowiska wskazuje wariant obwodnicy przez Raczki, tzw. III A, który uwzględnia, że korytarz transportowy Via Baltica będzie biegł przez Łomżę. Taki jej przebieg rekomendowała strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, którą sporządziła w ubiegłym roku firma Scott Wilson.

Jak mówił członek RROP, prof. Włodzimierz Jędrzejewski, raport jest satysfakcjonujący. Podkreślał, że wskazany w raporcie wariant III A jest jedynym logicznym, najlepszym rozwiązaniem ze względów przyrodniczych.

Z planów GDDKiA wynika, że obwodnica Augustowa w wariancie przez Raczki ma mieć 34,5 km i biec równolegle do obecnej drogi wojewódzkiej 664, po jej zachodniej stronie. Obwodnica ominie miejscowości Mazurki, Janówka, Jabłońskie, Jaśki i Sucha Wieś. Na trasie planowanej obwodnicy ma być wyburzonych sześć budynków mieszkalnych. W nowym wariancie obwodnica ma również przeciąć rzekę Rospudę – pomiędzy Raczkami a Dowspudą, jednak w mniej cennej przyrodniczo części Doliny Rospudy.

(PAP)

Wilki zadomowiły się w Lubuskiem

Do lubuskich lasów na dobre powróciły wilki. W okolicach Puszczy Rzepińskiej są dwie watahy. Leśnicy przekonują że w przyszłości może być ich jeszcze więcej, bo migrują z Niemiec. Ostatnio obecność w regionie lubuskim pojedynczych wilków odnotowano pół wieku temu.

Dziś w Lubuskiem wilki znalazły ostoje w Puszczy Rzepińskiej, na północ od Odry – żyją tu dwie watahy. Według leśników, może być tam ok. 15 osobników. Badania genetyczne wykazały, że wilki przywędrowały z północno-wschodniej Polski, tzw. północnym korytarzem migracyjnym, przez Wisłę, Bory Tucholskie, Puszczę Drawską i Notecką, aż do Puszczy Rzepińskiej i dalej na południe.

Niedawno okazało się, że wilki migrują w Lubuskie także z Niemiec. Można stwierdzić, że wracają do Polski, bo właśnie stąd wcześniej dotarły na niemiecką stronę. Tamtejsi przyrodnicy złapali jednego wilka i założyli mu obrożę telemetryczną. Okazało się, że po pewnym czasie ruszył na północ, przepłynął Odrę i pojawił się w Puszczy Rzepińskiej. Na południe od Weisswasser w Saksonii, w pobliżu granicy z Polską, żyje aż pięć watah.

Na zachód od Wisły wilki można spotkać jeszcze tylko w Borach Dolnośląskich, Borach Krajeńskich i Puszczy Bydgoskiej.

(„Gazeta Wyborcza”)

Certyfikat FSC dla RDLP Białystok

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 7 maja br. otrzymała ponownie certyfikat FSC, poświadczający dobrą gospodarkę leśną. Certyfikat ważny jest do 7 maja 2014 r. Od 13 sierpnia 2007 r. certyfikat RDLP Białystok był zawieszony m.in. ze względu na złe zarządzanie Puszczą Białowieską przez Lasy Państwowe.

Zespół audytorów zarekomendował przyznanie certyfikatu pod warunkiem wdrożenia kilku działań korygujących, m.in. ograniczenia cięć w rezerwatach przyrody, utworzenia nowych stref ochronnych dla ptaków i porostów; wyznaczenia lasów o szczególnej wartości w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi.

Po trzech miesiącach od daty przyznania certyfikatu odbędzie się kolejny audyt i jeśli działania korygujące nie zostaną wdrożone, to certyfikat zostanie odebrany.

Opracowanie: RS