DZIKIE ŻYCIE

Ziemia mój jedyny dom

Miesięcznik Dzikie Życie

Książka „Ziemia – mój jedyny dom” jest przeznaczona przede wszystkim dla nauczycieli i młodzieży starszej jako pomoc dydaktyczna w obszarze związanym z kształtowaniem postaw proekologicznych.

Publikacja zawiera zdjęcia oraz teksty przedstawiające funkcjonowanie świata przyrody, obrazujące jego zagrożenia oraz wskazujące na charakter relacji między człowiekiem a naturą. Zarówno zdjęcia, jak i teksty mają jednocześnie pobudzać do refleksji, uwrażliwiać na piękno przyrody oraz zachęcać do właściwego postępowania w kontekście własnej relacji z przyrodą.

Książka składa się z trzech części: „kryzysowa sytuacja”, „punkt zwrotny – dzikie jest piękne” oraz „droga do współistnienia”. Te trzy części stanowią zamknięty cykl, w którym czytelnik początkowo konfrontując się z problemem (kryzys), odkrywa stopniowo wartość życia oraz jego piękno, a następnie w oparciu o to doświadczenie buduje odpowiednią motywację do działania, którego celem jest współistnienie ze światem przyrody.

Książkę można zamawiać nieodpłatnie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, przekazując wcześniej darowiznę (z tytułu kosztów wysyłki)

Kontakt z Ogrodem: bogrod@interia.pl

Ryszard Kulik, Ziemia mój jedyny Dom, Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów 2009.