DZIKIE ŻYCIE

Architektoniczny wzornik dla Puszczy Białowieskiej

Miesięcznik Dzikie Życie

Publikacja o krajobrazie wielokulturowej Puszczy Białowieskiej. Coraz więcej osób zauważa, że krajobraz wokół Puszczy traci kulturowy charakter – powstają wille jak z wybrzeża Portugalii lub spotykane na przedmieściach polskich miast.

Autor opisuje zabudowę wokół Puszczy Białowieskiej – chaty, dwory, dworki, ganki i prezentuje błędy, jakie niszczą charakter krajobrazu i architektury m.in.: rozsianie nowej zabudowy poza zwartą zabudową miejscowości, niszczenie drewnianej architektury, stosowanie uniwersalnych projektów z katalogów niepasujących do charakteru lokalnej architektury. Wszystko to dzieje się mimo tego, że Konwencja Krajobrazowa obowiązująca w UE, podkreśla, że ład przestrzenny jest wartością i wymaga zachowania.

Okładka publikacji
Okładka publikacji

Opracowanie: Towarzystwo Ochrony Krajobrazu dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot – Oddział Podlaski, tekst Janusz Korbel, Białystok 2008.

Architektoniczny wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej jest w całości dostępny w pdf na stronie Pracowni.