DZIKIE ŻYCIE

O energetyce dla użytkowników i sceptyków

Olgierd Dilis

Tytuł jasno wskazuje może na mało pasjonującą, ale istotną tematykę, jak i na dość szerokiego adresata. Użytkownikami energii, w większym lub mniejszym stopniu, jesteśmy wszak wszyscy. Wielu zaś jest sceptykami co do takich czy innych jej źródeł.

Autorzy obszernie i przekrojowo omawiają każde z nich, uwzględniając blaski i cienie z punktu widzenia zdrowia i ogólnego dobrostanu ludzi, także w perspektywie przyszłych pokoleń, stanu środowiska, opłacalności czy wreszcie (nie)zależności energetycznej kraju. Nie pomijają przy tym politycznych uwikłań oraz wojen o surowce energetyczne.

Tezy zilustrowane są licznymi danymi i zestawieniami, jednak w taki sposób, że czytelnik nie czuje się przytłoczony liczbami – tekst czyta się dość dobrze jak na tego typu temat. Ujawnione są liczne, zwykle przemilczane, niewygodne dla lobbystów fakty dotyczące problematycznych aspektów energetyki jądrowej, która, zdaniem autorów, nie jest ani rozsądnym, ani żadnym rozwiązaniem ewentualnego efektu cieplarnianego. Zaś jedyną stabilną przyszłością energetyki świata (i jego gospodarki) jest zmniejszenie energochłonności i rozwój wykorzystania energii odnawialnych.

Przedstawiane fakty wskazują, że obieranie innej drogi niż wskazana powyżej może wynikać z ignorancji lub – co bardziej prawdopodobne – z braku dobrej woli i lobbystyczno-korupcyjnych powiązań decydentów. W tym kontekście nie powinien dziwić następujący zapis na tylnej okładce: Sugerowana cena 27 zł. Dla parlamentarzystów, euro-deputowanych i członków rządu 130 zł. Dla grupy trzymającej władzę 1300 zł. Piszący te słowa otrzymał książkę od Profesora Dakowskiego za darmo.

Olgierd Dilis

Mirosław Dakowski, Stanisław Kazimierz Więckowski, O energetyce dla użytkowników i sceptyków, Fundacja Odysseum, Warszawa 2005.