Miesięcznik Dzikie Życie

2/200 2011 Luty 2011

Adam Bohdan głównym laureatem konkursu „Czyn roku na rzecz ochrony lasów”

Główną nagrodę w 10 jubileuszowej edycji międzynarodowego konkursu „Czyn roku na rzecz ochrony lasów” zdobył Adam Bohdan ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Zwycięzca zdobył nagrodę za wkład w ochronę lasów naturalnych w Polsce Północno-Wschodniej. Na konkurs nadesłane były nominacje za wkład na rzecz ochrony lasów na Słowacji, w Czechach i Polsce w latach 2008 – 2009.

Na konkurs zostało nadesłanych 12 nominacji. Wśród nominowanych byli pracownicy naukowi, leśnicy, aktywiści ekologiczni, zwykli obywatele – wolontariusze, a także dwoje filmowców dokumentalistów, dziennikarz oraz były minister ochrony środowiska Słowacji.

O wyborze laureatów zadecydowało międzynarodowe jury. Zwycięzca Adam Bohdan zdobył nagrodę za wkład w ochronę lasów naturalnych w Polsce Północno-Wschodniej. Rezultatem jego działań podjętych w 2008 roku było m.in. ujawnienie skali wycinki drzew prowadzonej w rezerwatach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej. Leśnicy wycinali w nich tysiące dębów i świerków pod pretekstem walki z, ich zdaniem, szkodliwymi owadami. W efekcie działań podjętych przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot wstrzymano pozyskanie drewna z leśnych rezerwatów przyrody i dokonano zmian w przepisach, które dotychczas to umożliwiały.

Adam Bohdan brał również aktywny udział w procesie certyfikacji FSC Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz wniósł znaczący wkład w rozpoznanie rozmieszczenia cennych gatunków w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Organizatorzy konkursu „Czyn roku na rzecz ochrony lasów” wszystkim nagrodzonym i nominowanym przekazali gratulacje i podziękowania za bezkompromisowość, odwagę i poświęcenie na rzecz ochrony lasów.

Konkurs organizowały słowacka organizacja ekologiczna Lesoochranárskiezoskupenie VLK we współpracy z Fundacją Zelená nádej oraz polskie Stowarzyszenie „Olszówka”.

Adamie – serdecznie gratulujemy nagrody, mamy nadzieję, że dalej będziesz z niesłabnącą pasją i konsekwencją pracował na rzecz ochrony lasów.

Do gratulacji przyłączają się – członkowie Pracowni, Zarząd Pracowni oraz redakcja miesięcznika „Dzikie Życie”.