DZIKIE ŻYCIE

Antyquadowe patrole w obronie Jury

Mariusz Kolman

W związku z podejrzeniem dokonywania nielegalnych wjazdów na tereny cenne przyrodniczo przez uczestników zlotu Rekordowy Weekend Quadowy (18–19 czerwca br.), Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia” zorganizował Obywatelskie Patrole Antyquadowe, mające na celu kontrolę tych miejsc i niedopuszczenie do dalszego niszczenia przyrody.


Quadowcy chwilę przed wjazdem w drogę leśną. Fot. Agata Orman
Quadowcy chwilę przed wjazdem w drogę leśną. Fot. Agata Orman

W czasie Rekordowego Weekendu miała miejsce pielgrzymka quadowców na Jasną Górę. Był to jeden z elementów świętowania 10-lecia ATV Polska, największej spośród polskich organizacji zrzeszających miłośników pojazdów ATV. Oprócz obecności w Częstochowie, wszyscy miłośnicy tego sportu mogli korzystać z Toru Off-Roadowego P.T.A. Event Service w Biskupicach oraz z Pustyni Siedleckiej we wsi Siedlce. W sobotę wieczorem i przez całą niedzielę dało się słyszeć ryk 228 maszyn.

W ciągu dwóch dni udało się udokumentować nielegalne wjazdy sześciu quadów na obszary objęte zakazem poruszania się pojazdów silnikowych. Niestety, zbyt powolna reakcja na przemykające z dużą szybkością pojazdy, wyjeżdżające dosłownie zza zakrętu, nie pozwoliła na sfotografowanie kolejnych trzech amatorów adrenaliny. Udokumentowany nielegalny wjazd quadami na drogę leśną przy rezerwacie „Ostrężnik” został zgłoszony policji.

Przeprowadzoną akcję należy zaliczyć do udanych. Nasze działania wywołały znaczny oddźwięk w mediach ogólnopolskich. Informacje o nich można było znaleźć w TVP2 i w Radiu Zet, zaś „Wprost” opublikował artykuł na temat problematyki quadowej z opisem działania Obywatelskich Patroli. Odzew ze strony mediów oraz współpraca z policją być może zmąci poczucie bezkarności wśród miłośników nielegalnej jazdy off-roadowej.


Patrol podążający świeżymi śladami quadów. Fot. Agata Orman
Patrol podążający świeżymi śladami quadów. Fot. Agata Orman

Przez cały czas trwania imprezy patrole współpracowały ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Złoty Potok oraz z policją. Pod opieką patroli znalazły się rezerwaty „Sokole Góry”, „Parkowe” i „Ostrężnik”, a także obszary Gór Towarnych i Skał Olsztyńskich.

Tereny znajdujące się pomiędzy Częstochową a miejscowością Złoty Potok wraz z okolicami są obszarem bardzo cennym pod względem przyrodniczym i kulturowym. Poczynając od Olsztyna, można tam zwiedzać malownicze ruiny zamków i strażnic średniowiecznych, przejść się wśród skał jurajskich, przyjrzeć krajobrazom rolniczym oraz ugasić pragnienie w źródłach rzeki Wiercicy, a wszystko to wśród lasów grądowych i borów sosnowo-dębowych. To zróżnicowanie terenu przyczyniło się do rozwoju turystyki weekendowej mieszkańców Częstochowy.

Niestety kilka lat temu zaczęła się ekspansja nowej dziedziny turystyki – terenowych pojazdów silnikowych. Stopniowo, w coraz większej ilości i coraz intensywniej, pojazdy typu quad i cross zaczęły przemierzać wszystkie dostępne drogi i bezdroża. W tej chwili zdecydowana większość wzniesień jurajskich, dróg leśnych i, co najbardziej bolesne, rezerwatów przyrody, jest poznaczona głębokimi śladami obecności tych maszyn.

Działania Patroli Antyquadowych w razie potrzeby będą kontynuowane w przyszłości.

Mariusz Kolman