DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Radosław Szymczuk, Tomasz Nakonieczny

W obronie karibu

Podgatunek karibu, woodland caribou, żyjący w północnych rejonach Kanady, jest zagrożony wyginięciem. Ekolodzy z organizacji Ecojustice, chcąc wymusić na kanadyjskim rządzie szybkie działania, złożyli 23 lutego br. pozew do sądu przeciw ministrowi środowiska. Problem leśnych karibu polega na tym, że żyją na terenach, którymi zainteresowane są m.in. koncerny naftowe i drzewne.

„Ekspansja przemysłu na terenach, gdzie żyją karibu, stanowi ciągłe zagrożenie dla ich przeżycia i odbudowy stad” – podkreśla Ecojustice na swojej stronie internetowej. Jak podaje organizacja, w prowincji Alberta niektóre stada karibu zmniejszyły się o ponad 70% w ciągu zaledwie ostatnich 15 lat. Z obecnych szacunków wynika, że pozostało tylko 32 tys. leśnych karibu. Od 2002 r. są na liście gatunków zagrożonych, co oznacza, że od kilku lat rząd powinien mieć strategię odbudowania ich populacji.

Tej strategii przez wiele lat nie było, więc kilka organizacji działających na rzecz ochrony środowiska skierowało sprawę do sądu, przez co w zeszłym roku rząd był zmuszony przygotować plan zwiększenia stad kanadyjskich reniferów. Plan jest jednak tak kontrowersyjny, że obrońcy zwierząt postanowili znów bronić zwierząt w sądzie. Rząd wymyślił bowiem, że aby chronić stada karibu, należy zmniejszyć populację wilków, czyli zezwolić na ich odstrzał.

(PAP)

Regulacje połowów rekinów są niewystarczające


Fot. tarotastic, www.flickr.com/photos/tjt195/377975418/
Fot. tarotastic, www.flickr.com/photos/tjt195/377975418/

Regulacje dotyczące połowów rekinów i pozyskiwania mięsa z ich płetw są niewystarczające i mogą prowadzić do nadużyć – oceniają naukowcy z kanadyjskiego University of British Columbia.

Płetwy rekinów są dużo bardziej wartościowe niż reszta ich ciała, dlatego poławiacze często odcinają je jeszcze na morzu, a zwłoki rekinów wyrzucają. Wiele państw zezwala na takie marnotrawstwo pod warunkiem, że waga płetw nie przekracza 5% ogólnej masy połowu. Zdaniem badaczy z UBC, takie prawo jest zbyt liberalne.

Naukowcy prześledzili stosunek wagi płetw do masy ciała u 50 różnych gatunków rekinów i okazało się, że średnio wynosi on 3%, czyli znacznie poniżej limitu zatwierdzonego przez Unię Europejską i inne kraje.

Badacze oceniają, że nawet 73 mln rekinów może ginąć co roku w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ich płetwy. Nadmierne połowy zagrażają tym drapieżnikom, gdyż rosną one powoli, późno dojrzewają i mają mało potomstwa.

W Kanadzie w grudniu ubiegłego roku zaproponowano projekt ustawy zabraniającej importu płetw rekinów do tego kraju, ale nie został on jeszcze poddany głosowaniu.

(PAP)

700 mil rzek południowego zachodu Ameryki objęto ochroną

Dwa najbardziej zagrożone gatunki ryb na Południowym Zachodzie USA doczekały się ochrony siedlisk. Ochrona rzek ma zapobiec utracie siedlisk oraz inwazji gatunków obcych.

Oba gatunki ryb zniknęły z ponad 80% ich pierwotnego areału w Arizonie i Nowym Meksyku. Amerykańska Służba ds. Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody zmieniła status zamieszkanych przez nie rzek na tus „krytycznie zagrożone” na „skrajnie zagrożone”, dzięki czemu mogą liczyć na większą pomoc federalną.

Organizacja Center for Biological Diversity dokonała reintrodukcji tych dwóch gatunków do rzeki Fossil Creek, jednej z najcenniejszych przyrodniczo w Arizonie.

(Center for Biological Diversity)

Jaskinie w Teksasie pod ochroną

W hrabstwie Bexar w Teksasie objęto ochroną 4200 akrów terenów wokół jaskiń jako „siedlisk krytycznie zagrożonych” na podstawie Ustawy o Zagrożonych Gatunkach, w celu ochrony dziewięciu gatunków organizmów zamieszkujących jaskinie.

Desygnowany do ochrony obszar jest prawie cztery razy większy od pierwotnie proponowanego w czasie prezydentury George’a Busha i pomoże ochronić bezbarwne bezkręgowce, przystosowane do życia w wiecznej ciemności, przed rozlewającą się zabudową zagrażającą otworom wlotowym do jaskiń.

Gatunki, których siedliska posiadają status „krytycznie zagrożonych” mają dwukrotnie większą szansę na odbudowę populacji. Przetrwanie organizmów należących do tych dziewięciu gatunków zależy od roślinności wokół otworów jaskiń. Roślinność ta jest dla nich źródłem pożywienia, reguluje mikroklimat i wilgotność, jak również stanowi barierę dla drapieżników, takich jak mrówki ogniowe. Obecnie roślinność będzie skuteczniej chroniona.

(CBD)

Opracowanie: Radosław Szymczuk, Tomasz Nakonieczny