Miesięcznik Dzikie Życie

2/212 2012 Luty 2012

Wieści z kraju

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz

Głos społeczeństwa w sprawie GMO

Pod koniec grudnia 2011 r. Koalicja „Polska wolna od GMO” przekazała prezydentowi, premierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Środowiska petycję, której sygnatariusze domagają się wprowadzenia zakazu rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce, szczególnie natychmiastowego zakazu upraw kukurydzy MON810 oraz ziemniaka Amflora.

W chwili przekazania władzom, petycję podpisało około 17 500 osób, szereg organizacji i instytucji. Petycja jest wciąż dostępna na stronie internetowej: alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/. Apel jest częścią wieloletniej, ogólnopolskiej kampanii koordynowanej przez Koalicję „Polska wolna od GMO”.

(icppc.pl)

glaciernps, www.flickr.com/photos/glaciernps/5634555361/in/photostream

glaciernps, flickr.com

Dwa wilki zabito w trakcie polowania

Dwa wilki – samiec i samica – zostały zabite podczas zbiorowego polowania 10 grudnia ub.r. w Puszczy Drawskiej, w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej, w sąsiedztwie Drawieńskiego Parku Narodowego. Wilki zostały zabite przez belgijskich myśliwych, którzy rzekomo pomylili je z jenotami. Wilki należały do obserwowanej przez naukowców watahy składającej się z 3 dorosłych osobników i 2–3 szczeniąt, będącej zarazem krytycznie zagrożoną wspólną populacją zachodniopolsko-niemiecką.

Myśliwi wrócili do swojej ojczyzny i wpłacili kaucję w wysokości 8000 zł na poczet kary za zabicie zwierząt objętych ochroną gatunkową, śledztwo w tej sprawie trwa. Z pierwszych ujawnionych informacji wynika, że zabicie wilków przez myśliwych nie mogło być przypadkowe, o czym świadczy m.in. fakt, że zostały zastrzelone na tzw. komorę, czyli w klatkę piersiową, okolice serca i płuc – strzał taki oddają zwykle myśliwi widzący cel bardzo dokładnie.

(Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, gazeta.pl)

Milion hektarów dzikich obszarów

Fundacja PAN Parks prowadzi projekt o nazwie „The Milion Project”, w którym za cel postawiono zwiększenie w Europie „obszarów dzikich” (wilderness) z ok. 300 000 ha do 1 000 000 ha do 2015 r. W tym celu Fundacja przyznaje certyfikaty już istniejącym parkom narodowym (tworzy sieć parków narodowych PAN Parks) pod warunkiem spełnienia przez nie określonych kryteriów. Dodatkowo tworzy jeszcze sieć „partnerów dzikości” (wilderness partners). Wilderness partners to obszary chronione, nie spełniające kryteriów certyfikatu PAN Parks, ale mające w swoich granicach duże obszary biernie chronione i skutecznie zarządzane.

Ochrona „obszarów dzikich” ma formę ochrony ścisłej (bez ingerowania w przebieg naturalnych procesów przyrodniczych), nie wyklucza jednak udostępnienia obszaru do zwiedzania. W Polsce tylko jeden park narodowy – Bieszczadzki PN – należał do sieci PAN Parks, ale zrezygnował ze współpracy w 2009 r.

(panparks.org)

Korupcja w trakcie wydawania koncesji na gaz łupkowy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 7 osób w związku z podejrzeniem korupcji w trakcie wydawania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu łupkowego. Korzyści majątkowe były przyjmowane w latach 2009–2011 przez pracowników Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. Trzy spośród zatrzymanych osób to pracownicy Ministerstwa Środowiska. Śledztwo w tej sprawie prowadzą ABW i prokuratura.

Dotychczas Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego, m.in. firmom Exxon Mobil, Chevron, Marathon, ConocoPhillips, Talisman Energy, PGNiG, Lotos i Orlen Upstream. Państwowy Instytut Geologiczny nie przedstawił szacunków naszych zasobów gazu łupkowego, zrobiły to natomiast amerykańskie firmy i instytucje. Amerykańska Agencja ds. Energii (EIA) szacuje, że Polska ma 5,3 bln m3 gazu łupkowego, firma Advanced Resources International oszacowała zasoby na 3 bln m3, a Wood Mackenzie na 1,4 bln m3.

(gazeta.pl)

Nowe zasady i instrukcje w Lasach Państwowych

1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe zasady i instrukcje obowiązujące w Lasach Państwowych. Są to „Zasady hodowli lasu” (zarządzenie nr 53), „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” (zarządzenie nr 54), „Instrukcja urządzania lasu” (zarządzenie nr 55) oraz „Instrukcja ochrony lasu” (zarządzenie nr 57). Portal Lasów Państwowych informuje, że konieczność zmian w dokumentach wynikała ze zmian w prawie (także międzynarodowym), jak i z postępów w nauce i praktyce leśnej. Dokumenty w trakcie opracowywania nie zostały poddane, w przeciwieństwie do poprzednich lat, konsultacjom społecznym, a tylko wewnętrznej dyskusji, w której uczestniczyli reprezentanci zespołów przygotowujących poszczególne regulacje.

(lasy.gov.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz