DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Napięcie rośnie

Grzegorz Bożek

Radosław Gawlik nawiązując do przyszłości energetycznej mówi „z wielkim prawdopodobieństwem w najbliższych latach będziemy świadkami wielkiego kryzysu ekonomicznego na tle zasobów i energii”. Co prawda ludzkości wciąż wydaje się że ten problem ją jakoś ominie, ale już teraz sięgamy do zasobów energetycznych znajdujących się na terenach coraz trudniejszych do eksploatacji, głębiej położonych pokładów węgla i ropy. A liczba obywateli świata chcących żyć na wysokim poziomie życia wciąż rośnie, co wiąże się ze wciąż zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię.

Na polskim podwórku nie lepiej – uzależnieni od węgla, nie mamy praktycznie żadnego planu podążania inną energetyczną ścieżką. Dodatkowo niebawem zafundujemy sobie jedną z największych elektrowni węglowych w Europie, która w energetyce niczego nie rozwiąże, a tylko odsunie w czasie kłopoty, które tak czy inaczej na nas spadną.

W bieżącym numerze naszego miesięcznika o problemach energetycznych mówią fachowcy – prof. Jan Popczyk, dr Andrzej Kassenberg. Warto dowiedzieć się co mają do powiedzenia, gdyż rozwiązania przez nich proponowane są szansą na odejście od straceńczej wizji zużywania zasobów planety.

Wszystkiego dzikiego!

Grzegorz Bożek