DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Absolutnie warto

Grzegorz Bożek

Dla znacznej liczby czytelników DŻ lato to czas na zapuszczanie się w dzicz, zostawienia za sobą cywilizacji w jak największym stopniu. Jeśli jednak jeszcze jesteście w pracy, w mieście zachęcam do sięgnięcia do wakacyjnego numeru. W nim bowiem znajduje się znaczna ilość tekstów dotyczących ochrony absolutnej. Nie jest to termin szczególnie znany w Polsce, warto poznać go bliżej.

Idea, aby w przyrodzie nic nie robić, nie ingerować w nią, zapalała umysły wielu na długo przed powstaniem tzw. profesjonalnego ruchu ekologicznego. Warto o tym pamiętać. To nie wymysł końca XX wieku, okresu, który najbardziej może kojarzyć się z wszelaką aktywnością dla ochrony środowiska.

Ochrona absolutna (dziś po części kojarzona z ochroną bierną) powinna być marzeniem dla wielu obrońców dziczy. Marzeniem, które warto zrealizować. Tym bardziej, że takich miejsc, gdzie faktycznie można jej doświadczyć, jest niewiele. Ta śmiała idea, na równi z zachodnimi koncepcjami ochrony dzikiej przyrody, powinna stać się wzorem, do którego obowiązkowo powinniśmy zmierzać.

Wszystkiego dzikiego!

Grzegorz Bożek