DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Mamy wybór

Grzegorz Bożek

Wciąż mamy wybór – do takich wniosków wciąż można dojść czytając ten numer DŻ. Wybór ten dotyczy sposobu zarządzania naszym domem, jakim jest planeta Ziemia. To przecież wciąż jedyne miejsce we wszechświecie, w którym jesteśmy w stanie przeżyć. I choć coraz częściej spoglądamy w niebo szukając nowego albo zastępczego domu, jego odnalezienie w ciemnej przestrzeni kosmosu to wciąż rzecz mało realna.

Dlatego nie sposób nie zgodzić się z prof. Piotrem Skubałą, który w rozmowie publikowanej na łamach tego numeru mówi: „To nie podbój Kosmosu czy jakieś inne bardzo drogie przedsięwzięcia, lecz szukanie możliwości poprawienia sytuacji na Ziemi, jest kluczową sprawą, którą trzeba się zająć tu i teraz”. Przemawiają za tym realne możliwości ludzkości, ale i konieczność – jako ludzkość stoimy w obliczu ogromnej ilości problemów, których rozwiązanie jest konieczne, aby w ogóle móc przetrwać.

Wyzwanie to wprost wiąże się z zasobami środowiska, o czym w klarowny sposób mówi dla DŻ Marcin Popkiewicz. Czy stać ludzkość na właściwy wybór? Pewnie jeszcze tak, choć nie będzie to proste zadanie, tym bardziej że niejednokrotnie widać skutki złych decyzji. Problem w tym, że nie wszyscy chcą podjąć się wyzwania być może najtrudniejszego w historii ludzkości.

Wszystkiego dzikiego!

Grzegorz Bożek