DZIKIE ŻYCIE

Janusz Korbel

Miesięcznik Dzikie Życie

Janusz Korbel (właściwie Andrzej J. Korbel), urodził się w 1946 r., z zawodu był architektem, pracował m.in. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

W latach 70. był związany z artystycznym środowiskiem śląskim i kieleckim. Był jednym z założycieli pierwszej polskiej grupy buddyjskiej zen (m.in. z Andrzejem Urbanowiczem, Urszulą Broll, Jackiem Ostaszewskim, Wojciechem Eichelbergerem), w 1980 r. przebywał w Rochester Zen Center w USA.

W Polsce jako pierwszy propagował nurt filozofii głębokiej ekologii, zorganizował pierwszą w Polsce konferencję poświęconą głębokiej ekologii (Warszawa, 1989), zaprosił do Polski prof. Arne Naessa twórcę nurtu deep ecology (1992).

Na przełomie lat 80. i 90. zainicjował powstanie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, był jej wieloletnim liderem. W 1994 r. zapoczątkował wydawanie Miesięcznika Dzikie Życie, był jego redaktorem naczelnym do 2001 roku. W DŻ opublikował około 300 artykułów.

Był inicjatorem międzynarodowej akcji BISoN (Bialowieza International Solidarity Network), która zaowocowała powołaniem zespołu Prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy w 2006 r.

W ostatnich kilkunastu latach mieszkał w Białowieży, zaangażowany był w kampanię dla ochrony Puszczy Białowieskiej i lokalnej kultury, był prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu z Hajnówki.

Autor i redaktor wielu publikacji, m.in. „Zielona Antologia” (1989), „Raport las” (1991), „Bioregion W” (1992), „W obronie Ziemi. Radykalna edukacja ekologiczna” (1995) wspólnie z Martą Lelek, „Uwagi o prowadzeniu warsztatów” (1996), „Dzikie, piękne, ginące… Jak skutecznie bronić przyrody” (1998), „Człowiek i las. O ochronę Puszczy Białowieskiej” (2005), album „Puszcza Białowieska – czarno na białym” (2009), „Puszczańskie olbrzymy” (2011) wspólnie z Tomaszem Niechodą, „Śladami bartników w Białowieskim Parku Narodowym” (2012).

Za swoją działalność dla środowiska otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę „Za wybitne zasługi dla środowiska przyrodniczego województwa śląskiego” od Fundacji Silesia i „Trybuny Śląskiej” oraz nagrodę im. Alfreda Lityńskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Pożegnanie Janusza Korbela

7 sierpnia 2015 r. w wieku 69 lat zmarł Janusz Korbel, założyciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Miesięcznika Dzikie Życie. Został pochowany na cmentarzu w Białowieży.

Żegnamy Janusza Korbela – naszego przyjaciela – z wielkim smutkiem i żalem.

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

oraz

Redakcja Miesięcznika Dzikie Życie


Janusz Korbel
Janusz Korbel