DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Tomasz Nakonieczny

Nowy park narodowy w Liberii

W Liberii w Zachodniej Afryce utworzono Park Narodowy Grebo-Krahn mający na celu ochronę siedlisk ponad 300 szympansów. Powstał dzięki wysiłkom organizacji Wild Chimpanzee Foundation (WCF) oraz darczyńców, którzy finansowo wsparli projekt.

Powstanie tego parku jest ważne, ponieważ szympansy zachodnioafrykańskie są zagrożone wyginięciem. W ciągu ostatnich 20 lat ich populacja spadła o 80% i obecnie wynosi jedynie 35 tys. osobników w całej Zachodniej Afryce. Obszar Liberii, z jej rozległymi lasami odgrywa kluczową rolę w przetrwaniu tych zwierząt.

Niewiele brakowało, a park nie powstałby z przyczyn politycznych. Na szczęście projekt został przyjęty przez parlament i Senat na jeden dzień przed końcem okresu legislacyjnego. Obecnie kierownicy organizacji WCF zamierzają pracować nad powołaniem kolejnego obszaru chronionego – Parku Narodowego Krahn-Bassa. W dalszej perspektywie będą się starać o powołanie Parku Narodowego Moyen-Bafing w Gwinei, ale ten projekt wymaga jeszcze sporo pracy i środków potrzebnych na pokrycie rozległych badań różnorodności biologicznej, lobbingu u władz i lokalnej ludności.

(Rainforest Rescue) 

Indiańskie społeczności sprzeciwiają się budowie chińskich kopalń w ekwadorskiej Amazonii

Wzrasta napięcie pomiędzy społecznościami indiańskimi, rządem Ekwadoru i chińską spółką górniczą w górskim regionie Amazonii Cordillera del Cóndor. W regionalnym centrum Gualaquiza odbył się specjalny trybunał, który okazał sprzeciw wobec nadużyć ze strony przemysłu górniczego. Główne punkty skargi dotyczą dwóch rządowych koncesji na wydobycie surowców, leżących w obrębie terytorium Indian Shuar – chodzi o kopalnie odkrywkowe miedzi Mirador i Panantza-San Carlos należące do chińskiego konsorcjum CRCC-Tongguan.

Kapitał chiński szacowany na 17,4 mld USD, który zasilał Ekwador w ciągu ostatniej dekady był głównym źródłem pożyczek i inwestycji dla rządu Ekwadoru od czasu wybrania Rafaela Correa na prezydenta w 2007 r.

Od tamtej pory zapoczątkowano wiele kluczowych inwestycji finansowanych i zarządzanych przez chińskie spółki, m.in. osiem elektrowni wodnych, koncesje na wydobycie ropy w Parku Narodowym Yasuni oraz wspomniane wyżej kopalnie. Bogate w minerały góry Cordillera del Cóndor są ważnym globalnym punktem o wysokiej różnorodności biologicznej z wieloma unikatowymi mikrosiedliskami. Gdy kopalnia Mirador będzie w pełni gotowa, stanie się pierwszą wielkoskalową operacją górniczą w historii Ekwadoru. Będzie tu wyrobisko szerokie na milę i głębokie na pół mili, produkujące 600 mln ton odpadów toksycznych, które będą magazynowane na stromych stokach i następnie odprowadzane do rzeki Quimi.

Trybunał odbył się jako część serii działań ruchu oporu w całym Ekwadorze pod nazwą Verdad para la Vida, czyli „Prawda dla Życia”. Wszystkie one są związane z wysiedleniami lub naruszeniami społeczności spowodowanymi przez państwo lub duże ekwadorskie i zagraniczne firmy zajmujące się tzw. rozwojem. Kopalnie Mirador i Panantza-San Carlos pojawiły się jako punkt zapalny wobec konkurencyjnych interesów.

(Mongabay) 

Rząd Chile odrzuca projekt budowy górniczego portu zagrażającego przyrodzie wybrzeża

Argumenty techniczne oraz pomijanie naukowych opracowań wpływu inwestycji na środowisko stały się przyczyną zaniechania realizacji planów budowy ogromnego górniczego portu.

Organizacje obywatelskie mocno oprotestowywały projekt ze względu na brak podstawowych informacji o wpływie portu i dwóch odkrywkowych kopalń rud żelaza na morski ekosystem Narodowego Rezerwatu Pingwinów Humbolta. Społeczność naukowców ostrzegła władze w liście otwartym o nieodwracalnych zniszczeniach, jakie mogłaby wywołać realizacja tych planów. Narażony ekosystem uznawany jest za unikatowy. Z decyzji o odrzuceniu projektu zadowoleni są także rybacy.

(Oceana) 

Gwałtowne wylesienia zagrażają zdrowiu małych dzieci w Kambodży

Naukowcy odkryli związek między zanikiem gęstej pokrywy leśnej w Kambodży a wzrostem ryzyka zachorowalności na biegunkę, ostre zakażenia układu oddechowego oraz gorączkę u dzieci poniżej 5 roku życia.

Wylesienia zostały rozpoznane jako jeden z głównych czynników podnoszących śmiertelność u dzieci. Badania wykazały, że zmniejszenie o 10% powierzchni zwartych lasów w pobliżu domostw skutkuje wzrostem zachorowalności na biegunkę u dzieci o 14%. Jednocześnie, wysoki udział objętych ochroną lasów wokół domostw wiąże się z mniejszą zachorowalnością na biegunkę i ostre zakażenia dróg oddechowych. Badania nie prześledziły jednak, w jaki sposób wylesienia bezpośrednio wpływają na wzrost zachorowań, ale wcześniejsze analizy sugerują, że wynikają one z negatywnego wpływu zaniku lasów na obieg wody, zmniejszając jej ilość i pogarszając jakość. Mogą także tworzyć lepsze warunki dla masowego rozmnażania komarów roznoszących zarazki.

(Mongabay.com) 

Opracowanie: Tomasz Nakonieczny