DZIKIE ŻYCIE

Leśne przedszkola coraz bardziej popularne

Dorota Zaniewska

26-28 lipca 2019 r. w bazie terenowej leśnego Przedszkola „Puszczyk” w Osowiczach pod Białymstokiem odbył się Pierwszy Ogólnopolski wZlot Przedszkoli Leśnych. Uczestniczyło w nim ponad 60 dorosłych i kilkanaścioro dzieci.

To był niesamowity czas, prawdziwe święto ludzi kochających leśne przedszkola. Do wZlotowej wioski przybyli zarówno ci, którzy prowadzą leśne przedszkola, jak i ci którzy dopiero planują ich założenie, nauczyciele, rodzice i dzieci, pasjonaci, naukowcy i edukatorzy z całej Polski: z Tychów, Lublina, Bielska-Białej, Gdańska, Gdyni, Szczecina, Warszawy, Poznania, Łubnian, Kielc, Wrocławia, Radomia, Bydgoszczy, Supraśla i Białegostoku. Gościliśmy reprezentantów następujących placówek: „Leśne Smyki”, Leśne Przedszkole „Cztery Żywioły”, „Przygody z Przyrodą”, Przedszkole leśne w Mariewie, „Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest”, Leśna Szkoła „Puszczyk”, Przedszkole leśne „Leśne gzubki”, Leśna Baza „Wilczek”, „Bajkowy Las”, Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Projekt „Leśna Baza”, Leśne przedszkole „Jeżyk”, Przedszkole Samorządowe w Piekoszowie, Leśna Grupa, Puszczyk – przedszkole leśne, Leśna Akademia Sztuki, Leśne Przedszkole Dolina Kucyków i Przedszkole Samorządowe w Supraślu.


Wiosenne przeloty ptaków nad szkołą jako okazja pedagogiczna, Leśna Szkoła „Puszczyk”. Fot. Tomasz Markowski
Wiosenne przeloty ptaków nad szkołą jako okazja pedagogiczna, Leśna Szkoła „Puszczyk”. Fot. Tomasz Markowski

Było to pierwsze spotkanie twórców i sympatyków leśnych przedszkoli w formule społecznościowej, w której uczestnicy razem gotowali, biwakowali, świętowali i dzielili się radością z bycia członkami tej społeczności. Oprócz części merytorycznej – wykładów, prezentacji i wymiany doświadczeń – bardzo ważny był czas integracji zarówno podczas wspólnego przygotowywania posiłków, jak też wieczornych rozmów pod rozgwieżdżonym niebem.

W części merytorycznej można było posłuchać m.in. Katarzyny Sowy o tym, jak hodować zwierzęta w leśnym przedszkolu, Agaty Preuss o tym jak realizować podstawę programową, Agnieszki Kuźby o storytellingu w pracy w naturze, Agnieszki Kudraszow o tym jak założyć leśną szkołę, Rafała Ryszki o pedagogice przeżyć i szkołach waldorfskich w Niemczech, Katarzyny Timofiejew o brytyjskich forest schools, czy Justyny Gorce-Balut o przydatnej literaturze w pracy z dziećmi w naturze.

Co bardzo istotne wZlotowa wioska była przyjazna i bliska naturze, wolna od jednorazowego naczyń i plastiku, a kuchnia korzystała z lokalnych ekologicznych produktów.

Leśne przedszkola w Polsce

Leśne przedszkola już na dobre wpisały się w polski krajobraz edukacyjny. Powstają kolejne inicjatywy, coraz więcej rodziców dostrzega problem braku ruchu u swoich dzieci. Czasem dochodzi do tego wspomnienie własnego dzieciństwa, a coraz częściej również zauważalne zaburzenia w rozwoju dziecka.

Historia leśnych przedszkoli w Polsce zaczęła się w 2015 r. Pierwszym całkowicie bezbudynkowym przedszkolem działającym przez cały rok było Leśne Przedszkole „Puszczyk” w Białymstoku. W tym samym czasie powstały też dwa leśne przedszkola w Warszawie: „Leśna Grupa” i „Leśna Droga”. W 2016 r. powstały kolejne inicjatywy Leśne Przedszkole „Widnokrąg” w Michałowie, nieistniejący już warszawski „Podkrzaczek”, „Włóczykij” w Ostrołęce, kielecka „Dziupla” czy „Wilczek” w Gdyni. Wcześniej pojawiały się programy letnie lub wprowadzane były elementy metodologii leśnych przedszkoli w placówkach budynkowych – przykładem tego jest działalność fundacji Q Naturze lub Montesoriańskie Szkoły Górskie.

Od 2016 r. działa Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, który współpracuje z uczelniami, wspiera powstawanie nowych przedszkoli leśnych. Wypracował on standardy i rekomendacje, a także opracował koncepcję pedagogiczną polskich przedszkoli leśnych. Instytut powstał z inicjatywy Fundacji trzy czte ry! z Białegostoku, a od 2019 r. jest członkiem Forest Kindergarten International Federation oraz inicjatywy Forest Kindergartens for the Future. Do tej pory działania Instytutu objęły ponad 2 tys. osób. Średnio co dwa tygodnie kadra Instytutu prowadzi szkolenia z zakładania, funkcjonowania przedszkoli leśnych, szkolenia nauczycieli, organizuje wizyty studyjne w przedszkolach leśnych oraz warsztaty terenowe. Ponadto Instytut średnio co trzy tygodnie organizuje lub współorganizuje wydarzenia w całej Polsce mające na celu popularyzowanie idei przedszkoli leśnych w naszym kraju. Instytut działa na rzecz przedszkolnej edukacji leśnej w Polsce, aby w efekcie doprowadzić do uzyskania przez leśne przedszkola prawnego statusu przedszkoli. Na chwilę obecną w Polsce działa 45 przedszkoli leśnych, najwięcej w Trójmieście, Poznaniu i Warszawie i ich liczba stale rośnie, brakuje natomiast rozpoznania takiej formy z punku widzenia prawa. Co za tym idzie barierą w powstawaniu nowych przedszkoli są w głównej mierze problemy formalno-administracyjne, niejasne przepisy, które zależą od interpretacji instytucji kontrolujących, brak wsparcia finansowego państwa jak w przypadku tradycyjnych przedszkoli.


Prezentacja Kasi Timofiejew o forest schools w Wielkiej Brytanii. I Ogólnopolski wZlot Przedszkoli Leśnych. Fot. Tomasz Markowski

Biblioteka pod chmurką. I Ogólnopolski wZlot Przedszkoli Leśnych. Fot. Tomasz Markowski
Prezentacja Kasi Timofiejew o forest schools w Wielkiej Brytanii. I Ogólnopolski wZlot Przedszkoli Leśnych. Fot. Tomasz Markowski Biblioteka pod chmurką. I Ogólnopolski wZlot Przedszkoli Leśnych. Fot. Tomasz Markowski

Co z nauką?

Rozwój dzieci w przedszkolach leśnych przebiega w pełnej harmonii z przyrodą i z własnymi możliwościami. Dzieci otrzymują szacunek i zaufanie od opiekunów i nauczycieli. Na drodze edukacji przedszkolaki rozwijają samodzielność w działaniu i myśleniu, a także kreatywność. Poznawanie przyrody i nauka przebiega w tzw. procesie „flow”.

Dzieci są w kontakcie ze sobą, mają możliwości podejmowania wyzwań i ryzyka podczas swobodnego eksplorowania leśnego otoczenia, przez co wzrasta ich zdolność do oceny własnych możliwości. Dziecko, które w przedszkolu otrzymało empatię, zrozumienie, które mogło swobodnie wyrażać swoją opinię i być asertywnym, z powodzeniem może podjąć naukę w szkole.


Swobodna zabawa w leśnym przedszkolu „Puszczyk”. Fot. Tomasz Markowski
Swobodna zabawa w leśnym przedszkolu „Puszczyk”. Fot. Tomasz Markowski

Pierwsza leśna szkoła podstawowa w Polsce

Na Zachodzie Europy terminy „waldkindergarten”, „forest kindergarten” i „forest school” używane bywają zamiennie. W Danii czy we Francji „forest schools” to placówki dla dzieci 4-6/7 lat, nie jest to szkoła podstawowa w naszym rozumieniu. W Wielkiej Brytanii forest schools to programy edukacyjne zazwyczaj trwające kilka tygodni na zasadzie zajęć pozalekcyjnych lub turnusy letnie i około wielkanocne, jak również minimum 6-tygodniowe sesje do szkół i przedszkoli. Leśna Szkoła „Puszczyk”, powstała w Białymstoku w 2018 r. to jedna z pierwszych (może nawet pierwsza) w Europie leśna szkoła podstawowa działająca w trybie ciągłym w oparciu o infrastrukturę terenową i wędrówki do lasu, realizująca podstawę programową, oficjalnie zarejestrowana. W 2018 r. tego typu szkoły powstały też w Rumunii Green School w Cluj-Napoca oraz Szkoła Leśna w Wilnie. W odróżnieniu od szkoły „Puszczyk” oferują one na razie tylko program na poziomie nauczania zintegrowanego.


Prezentacja o pedagogice przeżyć – Rafał Ryszka. I Ogólnopolski wZlot Przedszkoli Leśnych. Fot. Tomasz Markowski
Prezentacja o pedagogice przeżyć – Rafał Ryszka. I Ogólnopolski wZlot Przedszkoli Leśnych. Fot. Tomasz Markowski

Dzieci z Leśnego Przedszkola „Puszczyk”, zima 2019 r. Fot. Agata Preuss
Dzieci z Leśnego Przedszkola „Puszczyk”, zima 2019 r. Fot. Agata Preuss

Skostniały system oświatowy pozostawia polska szkołę w tyle w stosunku do światowych osiągnięć i kierunku w jakim podąża edukacja. W wyniku wprowadzenia reformy oświatowej w podstawie programowej liczba ponad 1800 godzin lekcyjnych przeznaczonych na kształcenie przyrodnicze została zmniejszona do 700 godzin. Obecne prawo w żaden sposób nie reguluje alternatywnych form pracy z dziećmi związanych z edukacją leśną i outdoorem. Edukacja outdoorowa oraz edukacja w poszanowaniu naturalnego rozwoju dziecka – w zgodzie nie tylko z naturą/przyrodą, ale też w zgodzie z indywidualnym rozwojem dziecka, z jego potrzebami, w poszanowaniu ucznia jako człowieka, odkrywcy, jednostki niepowtarzalnej jest odpowiedzią̨ według najnowszych badań i tendencji światowych jest rozwiązaniem w jakim podażą współczesna edukacja.

Szkoła leśna jest odpowiedzią nie tylko na problemy polskiej szkoły, ale też na problemy i wyzwania cywilizacyjne. Ogromne zainteresowanie rodziców i nauczycieli, jakie wzbudza leśna szkołą „Puszczyk”, daje nadzieję, że podobnie jak w przypadku leśnych przedszkoli, jej powstanie stanie się iskrą do rozpalenia całego ruchu leśnych szkół w alternatywnej edukacji, jak również do zmian w podejściu do kształcenia dzieci i młodzieży w publicznych placówkach.

Dorota Zaniewska

Dorota Zaniewska – Koordynatorka ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej w Polskim Instytucie Przedszkoli Leśnych (lesneprzedszkola.pl), antropolożka kultury, trenerka edukacji outdoorowej, współzałożycielka Przedszkola Leśnego Puszczyk i Leśnej Szkoły „Puszczyk” w Białymstoku, inicjatorka powołania PIPL.