DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Tomasz Nakonieczny

Trzy aborygeńskie kobiety nagrodzone za powstrzymanie budowy kopalń uranu

Shirley Wonyabong, Elizabeth Wonyabong i Vicki Abdullah z plemienia Tjiwarl otrzymały w 2019 r. Nagrodę Petera Rawlinsona za trwającą dziesięciolecia i zakończoną sukcesem walkę przeciwko co najmniej trzem firmom wydobywczym chcącym eksploatować uran na ich terytorium w środku Australii. Ostatnia kanadyjska firma Cameco zamierzała wydobywać surowiec w długiej na 9 km kopalni odkrywkowej. Spowodowałoby to zniszczenie naturalnej roślinności na obszarze 2400 ha, zużywając przy tym miliony litrów wody dziennie oraz produkując 36 mln ton odpadów kopalnianych zawierających pierwiastki promieniotwórcze zatruwające okolicę na tysiące lat.

Nagroda Rawlinsona ustanowiona w 1992 r., przyznawana jest dorocznie i upamiętnia radcę fundacji Aaustralian Conservation Fundation – Petera Rawlinsona – zoologa, wykładowcę nauk biologicznych i działacza na rzecz środowiska.

(Australian Conservation Fundation)

Plemię Mundruruku potępiło nielegalne górnictwo w Brazylii

Rejon rzeki Tapajos w Amazonii będący ojczyzną plemienia Munduruku od kilku lat doświadcza jednej z największych inwazji nielegalnych górników złota na terytoriach tubylczych. Plemię jest mocno zaniepokojone rosnącą presją na społeczeństwo i środowisko. W październiku 2019 r. Munduruku zablokowali jedną z dróg w regionie, aby zaprotestować przeciwko inwazji wydobywczej i wydali kilka oświadczeń dla pariwat (ludów nietubylczych) ostrzegając: „Niszczycie nasze święte miejsca i zaburzacie świat naszych duchów. To przynosi choroby i śmierć naszemu ludowi. Nie będziemy już dłużej akceptować tego zniszczenia… Wydobycie złota dzieli naszych ludzi, wprowadza nowe choroby i zatruwa naszych ludzi rtęcią. Górnictwo przynosi narkotyki, alkohol, broń i prostytucję oraz chciwość”.

Dzieci z Munduruku cierpią z powodu upośledzonego rozwoju na skutek wysokiego poziomu rtęci w ich organizmach. Trwały wpływ zanieczyszczenia rtęcią na rdzenną ludność i organizmy wodne stanowi poważny problem. W badaniu zanieczyszczenia rtęcią w Brazylii, przedstawionym w czerwcu 2019 r., oszacowano, że doszło do wypuszczenia między 18,5 a 221,5 tony rtęci w różnych regionach kraju. Prezydent Jair Bolsonaro często wyrażał poparcie dla górników i chce uchwalić projekt ustawy, aby zalegalizować wydobycie na tubylczych terytoriach, pomimo powszechnego sprzeciwu ze strony rdzennych mieszkańców. Jeśli Kongres zatwierdzi projekt ustawy o górnictwie, wpłynie to bezpośrednio na 177 autochtonicznych terytoriów, w tym na ziemie co najmniej sześciu bezkontaktowych plemion.

(Survival International)

Cenny las na Florydzie niszczy deweloperka

Ponad 50 ha unikalnego lasu nadmorskiego istniejącego tylko w Miami ma zostać wycięte pod centrum handlowe Walmart.

Sosnowy las skalisty w Miami jest jedynym w swoim rodzaju na świecie. Występuje w nim 20 chronionych gatunków roślin i zwierząt niespotykanych nigdzie indziej. Kiedyś las ten porastał znaczną część 90-kilometrowego grzbietu skalnego, który rozciąga się od Miami do Homestead. Na skutek urbanizacji tylko 2% pierwotnego obszaru przetrwało we fragmentach. Nowe centrum handlowe jeszcze bardziej zagrozi pozostałościom lasu.

Prastary skalny las sosnowy porasta wapienne podłoże – dawne dno morza, ukształtowane przez naturalne pożary oczyszczające z zarośli i tworzące wyjątkowe środowisko dla gatunków, które się do nich przystosowały. Występują tu m.in. bieliki amerykańskie, nietoperze czapeczkowce (Eumops floridanus) – najrzadszy gatunek nietoperza na świecie oraz unikalne gatunki owadów (jeden z występujących tu gatunków trzyszczowatych Cicindelinae był do niedawna uważany za wymarły). Przeprowadzone w 2015 r. badania wykazały obecność 55 gatunków roślin, w tym lecznicze zioło Deltoid Spurge występujące tylko tutaj.

Organizacje ekologiczne co prawda pozwały do sądu Federalne Służby ds. Rybołówstwa i Dzikiej Zwierzyny za wydanie w 2017 r. zgody na inwestycję, ale 10 czerwca 2019 r. sędzia obwodu Miami-Dade oddalił sprawę i rozpoczęto budowę. Deweloperzy ignorują fakt, że cenne skaliste lasy sosnowe na Florydzie są częścią naturalnego systemu, który pomaga utrzymać czyste powietrze i niezasoloną wodę gruntową.

(Return to Now)

Opracowanie: Tomasz Nakonieczny